70 procent heeft nooit contact met wijkagent

70 procent heeft nooit contact met wijkagent

Foto: fm

Hoewel de meeste Vlamingen zich tevreden tonen over hun contact met de politie, blijft de afstand tussen burger en uniform groot. Zeven op de tien kennen hun wijkagent niet en een kwart deed geen aangifte van het laatste misdrijf waarvan hij slachtoffer werd.

Het slechte nieuws voor de politie is dat liefst 70 procent van de bevraagde Vlamingen zijn wijkagent nog nooit gezien heeft of hem enkel kent van naam of gezicht. Net geen 30 procent heeft al effectief contact met hem of haar gehad. Anderzijds heeft meer dan de helft (54,3 procent) het gevoel dat de politie voldoende aanwezig is in zijn omgeving. Nog meer Vlamingen (57,5 procent) vinden dat de politie voldoende aandacht besteedt aan de veiligheidsproblemen in zijn buurt.

'De meeste mensen weten onze aanpak wel te appreciëren', stelt Marc Vranckx, politiecommissaris van Leuven. 'De wijkagent is op sommige plaatsen inderdaad nog niet genoeg gekend, maar zoiets heeft tijd nodig. En bovendien moet een wijkagent ook voldoende tijd krijgen. Als er volk te kort is bij de gewone interventiediensten, dan is de wijkagent de eerste die moet inspringen.'

Eerste prioriteit voor de politie moet volgens de Vlaming de bestrijding van woninginbraken zijn. Bijna de helft (46 procent) wil dat de politie in eerste instantie al haar pijlen richt op inbrekers. 'Maar ook op dat vlak speelt de wijkagent een belangrijke rol', meent Vranckx. 'Zeker als het gaat over inbraakpreventie.' Naast inbraken vinden we vooral overlastbestrijding prioritair (15,2 procent), gevolgd door de bestrijding van hangjongeren (10,2 procent) en vandalisme (10,1 procent).

Opmerkelijk: als we het slachtoffer worden van een misdrijf, laten heel wat Vlamingen na om aangifte te doen. Bijna een kwart (23,1 procent) deed géén aangifte de laatste keer dat hij het slachtoffer werd van een misdrijf. (dhh)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees