Spoedartsen waarschuwen voor verlies aan routine en ervaring

Nieuwe MUG heeft enkel verpleger aan boord

Foto: © jos verhoogen

Het proefproject van Volksgezondheid met een 'lightversie' van een MUG-ziekenwagen, vanwege onder meer het tekort aan spoedartsen, oogst ferme kritiek van ambulanciers en spoedartsen. 'Doordat mijn artsen nu veel minder vaak uitrukken, gaat kostbare ervaring en routine verloren', zegt urgentiedokter Luc Beaucourt.

PIT heet de nieuwste ambulance. PIT staat voor Paramedisch Team, wat wil zeggen dat er een verpleegkundige aan boord is die een specialisatiejaar spoedgevallen heeft gevolgd. De FOD Volksgezondheid, die het project grotendeels financiert, wil dat deze ambulance voortaan wordt ingezet bij incidenten waarbij een gewone ziekenwagen met ambulanciers onvoldoende is, maar het sturen van een MUG-ziekenwagen met een spoedarts dan weer wat overdreven. Speelt ook mee: het nijpend tekort aan spoedartsen in sommige regio's, waardoor er daar geen MUG-ziekenwagen kan worden gecreëerd.

Onder andere het ziekenhuis Heilige Familie in Reet, in de provincie Antwerpen - nota bene in de achtertuin van het UZA van Beaucourt - heeft recent zo'n PIT-ambulance toegewezen gekregen. 'Onze ervaringen daarmee zijn bijzonder positief', klinkt het bij Jos Van den brande, algemeen directeur van het ziekenhuis Heilige Familie. 'In deze regio moesten mensen wel eens te lang wachten op hulp. Dat probleem is nu van de baan.'

Maar spoedartsen en ambulanciers in diezelfde regio zijn veel minder positief gestemd. De Antwerpse spoedarts Luc Beaucourt, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem, noemt het zelfs een 'regelrechte schande'.

'De realiteit in onze regio was dat de hulpverlening zeer goed was georganiseerd. Nu is het een soep. Het hulpcentrum 100, dat op basis van telefonische inlichtingen moet beslissen welk soort ambulance wordt uitgestuurd, doet steeds minder een beroep op een MUG-ziekenwagen, waardoor de routine en de ervaring van mijn spoedartsen verloren gaat', aldus Beaucourt.

'Dergelijke interventies op het terrein zijn voor spoedartsen bovendien een beetje de kers op de taart. Dit draagt dus zeker niet bij tot het opnieuw aantrekkelijk maken van het beroep van spoedarts', aldus nog Beaucourt.

Hij begrijpt ook niet goed waarom de FOD Volksgezondheid net deze regio uitkoos. 'Want er stelde zich geen probleem. Ik betwijfel of slachtoffers beter af zijn. Ik stuur liever een arts onnodig op het terrein dan geen arts. Bovendien is het vanop afstand inschatten van de ernst van de kwetsuren echt geen sinecure', aldus nog Beaucourt. Al beklemtoont hij dat in andere delen van het land het PIT-project wel zijn voordelen kan hebben.

Ook de brandweer van de naburige gemeente Boom klaagt over het sterk gedaalde aantal interventies voor haar ziekenwagens. 'Sinds de komst van de PIT-ambulance doen we in onze regio nog maar een kwart van het normale aantal interventies', zegt brandweerluitenant Jan Van Aken.

Hij vreest dat zijn manschappen, allemaal vrijwilligers, op termijn gedemotiveerd geraken, 'omdat ze soms nog maar één oproep moeten afhandelen, terwijl ze vroeger de hele dag in de weer waren'.

De brandweer wijst ook op haar niet onbelangrijke investeringen in mensen, opleiding en middelen, die nu voor een stuk zinloos zijn geworden. De Boomse brandweer vreest eveneens dat haar ambulanciers hun routine zullen kwijtspelen. 'Want enkel door regelmatig uit te rukken, hou je je kennis op peil', aldus nog Van Aken.

Bij de FOD Volksgezondheid wordt benadrukt dat het om een proefproject gaat en dat de resultaten in augustus nauwgezet worden geanalyseerd. 'Daarna zullen er her en der bijsturingen volgen, ook in deze Antwerpse regio', aldus woordvoerder Jan Eyckmans.

Niettemin gelooft Volksgezondheid in dit project. 'Op dit moment rijden er in gans België 10 PIT-ziekenwagens rond. Tegen 2009 zouden we dat aantal graag verdubbelen', aldus nog Eyckmans.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees