Werkweek van 48 uur mag in autosector

De vakbonden gaan akkoord met de invoering van flexibeler werktijden in de auto-industrie. Het akkoord tussen ACV- en ABVV-Metaal en de werkgeversfederatie Agoria houdt in dat de Belgische autoconstructeurs en hun toeleveranciers voortaan de arbeidstijden soepeler kunnen verlengen, of inkorten.

Normaal mag een werkdag maximaal 9 uren tellen en een werkweek 45 uren. Maar door het akkoord kunnen die grenzen worden verlengd tot 10 uur per dag en 48 uur per week, al dan niet via zaterdagwerk. Dat moet productiepieken helpen opvangen zonder (dure) overuren of extra personeel. De meerprestaties kunnen dan later worden omgezet in minder lange werkdagen en -weken. De techniek wordt al toegepast in de Duitse auto-industrie.

De liberale vakbond ACLVB ondertekende het akkoord niet. Toch noemt ook de ACLVB zich een voorstander van een tweede afspraak waarover gisteren een akkoord werd bereikt met de werkgevers in de metaalnijverheid: de invoering van het tijdsparen. Ook dat systeem bestaat al in Duitsland.

Tijdsparen zou de werknemers toelaten om op individuele basis werkuren op te sparen om ze later, naar eigen keuze, te kunnen opnemen. Concreet zouden overuren of additionele rustdagen bijeengespaard kunnen worden om ze in één blok op te nemen, als een soort van mini-loopbaanonderbreking.

Bedoeling is de concurrentiekracht van de Belgische auto-industrie te verhogen en de aanwezigheid van de grote autobedrijven in België ,,te verankeren''. De sector is goed voor 100.000 arbeidsplaatsen.

De nationale vakbondsleiders bij ACV en ABVV kijken met argwaan naar het fiat van hun metaalvakbonden voor de werktijdverlenging. Xavier Verboven (ABVV) had liever specifieke ondernemingsakkoorden gezien. Hij vreest dat de werkgevers uit andere bedrijfssectoren de tekst als een precedent gaan gebruiken.

(JIR)

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees