Industrie valt vice-premier Vande Lanotte bij

,,We betalen een vijfde te veel voor stroom''

,,We betalen een vijfde te veel voor stroom''
Grote bedrijven betalen hun stroom bij Electrabel 20 procent te duur. Ze klagen dat ze geen andere keuze hebben: voor hen is de liberalisering van de elektriciteitsmarkt volledig mislukt. ,,Wat bewijst dat ik gelijk heb als ik uitkijk naar een andere leverancier voor de NMBS'', reageert vice-premier Johan Vande Lanotte.

Vande Lanotte (SP.A) heropende vorige donderdag het offensief tegen Electrabel met de stelling dat de grootste stroomproducent van het land te duur is voor de NMBS en andere overheidsbedrijven. Peter Claes van Febeliec, de federatie van grote stroomafnemers, zegt nu dat die stelling ook opgaat voor privé-afnemers: de basisprijzen van Electrabel liggen voor industriële afnemers 20 procent hoger dan in Frankrijk of Duitsland.

Vande Lanotte triomfeert: ,,Die basisprijzen zijn de naakte prijzen per elektron. Daarbovenop komen belastingen en heffingen allerhande. Electrabel wentelt de schuld voor zijn hogere prijzen altijd af op die belastingen en heffingen. De industrie zegt nu dat dit niet klopt. Bovendien is er geen enkele reden waarom dat die basisprijzen bij ons duurder zouden zijn, integendeel. Want wij zijn meer dan bijvoorbeeld Duitsland afhankelijk van kerncentrales - en nucleaire stroom is voor Electrabel relatief goedkoop, omdat de overheid in het verleden tal van lasten in de nucleaire sector op zich heeft genomen.''

In 1999 werd de Europese elektriciteitsmarkt geliberaliseerd, in eerste instantie voor industriële bedrijven. Grote bedrijven begonnen hun stroom te kopen in Frankrijk of Duitsland. Maar ze zijn vrijwel allemaal met hangende pootjes teruggekeerd naar het duurdere Electrabel, meldt Peter Claes. Omdat in de buurlanden evenmin als bij ons een voldoende grote stroomreserve op de vrije markt wordt aangeboden.

Ondanks de liberalisering heeft Electrabel bijgevolg nog steeds 90 procent van de productie en 85 procent van de Belgische markt in handen. Peter Claes: ,,De ideale situatie is een markt met vier spelers die elk een kwart hebben. Daar staan we nog zeer ver vanaf.''

Wachten op nieuwe centrale

Vande Lanotte wil de NMBS losweken van Electrabel door op een termijn van twee jaar een nieuwe, grote WKK- (,,warmtekrachtkoppeling'') centrale te bouwen. Claes reageert namens Febieliec sceptisch: de bouw van zo'n centrale duurt minstens 4 à 5 jaar, en hij betwijfelt of Vande Lanotte privé-investeerders voor dit project zal vinden.

Vande Lanotte: ,,We zullen wel zien. We gaan er alleszins voor. Fundamenteel bevestigen de grote privé-afnemers mijn analyse: Electrabel is te duur. De oplossing op korte termijn bestaat erin Electrabel bij wet te verplichten een aanzienlijk deel van de stroomproductie op de vrije markt aan te bieden. Dat is de bevoegdheid van minister Marc Verwilghen (VLD). Ik heb hem er al over aangesproken.''

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees