Voor Guy Peeters (socialistisch ziekenfonds) is duurdere gezondheidszorg onvermijdelijk

,,Vele ouderen kunnen langer werken niet aan''

,,Vele ouderen kunnen langer werken niet aan''

Foto: © MHB

,,Het zal niet zo gemakkelijk zijn om iedereen langer aan het werk te houden. Vele oudere mensen kunnen dat niet aan.'' Guy Peeters, voorzitter van het socialistisch ziekenfonds, bekijkt het ziektepatroon van oudere werknemers en voelt nattigheid. ,,Het kan niet anders of de vergrijzing zal de gezondheidszorg nog meer geld kosten.''

Eenderde van de 55-jarigen gebruikt geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk. Eenvijfde zit aan de antidepressiva, bijna één op de zes neemt medicatie voor maagaandoeningen, een op de negen wordt behandeld met cholesterolverlagers. Voor Guy Peeters spreekt het helemaal niet vanzelf dat je oudere werknemers langer aan het werk kunt houden, zoals de regering wil. Misschien zijn ze er fysiek gewoon niet toe in staat.

,,Het zal niet zo eenvoudig zijn om mensen ertoe aan te zetten langer te werken. Velen zullen wegens gezondheidsredenen toch moeten afhaken en als arbeidsongeschikt hun loopbaan beëindigen.''

,,En ze gaan de ziekteverzekering geld kosten. Als je de prognoses ziet voor de vergrijzing, iets waar ik me nu meer en meer in verdiep, kan het niet anders of de gezondheidszorg zal almaar meer middelen nodig hebben.'' Er zijn er die zullen zeggen: daar zijn de ziekenfondsen weer met hun vraag voor extra geld.

,,Ik begrijp dat werkgevers en vakbonden, de financiers van het systeem, daar problemen mee hebben. Maar de huidige groeinorm van 4,5 procent per jaar zal wel echt noodzakelijk zijn. En dan nog zullen er besparingen nodig zijn. We zitten nu op een tekort van 310 miljoen euro dit jaar. Er moet dit najaar dus gesnoeid worden, waarschijnlijk vooral op het vlak van de geneesmiddelen.''

,,Volgens mij beseft iedereen nu wel dat het niet meer kan om blind geld te vragen zonder ook eens in eigen boezem te kijken. Ook de artsen en ziekenhuizen zijn zich daarvan bewust. Vanaf dit najaar krijgen we de eerste rapporten over de verschillen in medische consumptie in de ziekenhuizen.'' Dan wordt zwart op wit aangetoond hoe groot de regionale verschillen zijn.

,,Of misbruiken zich nu in West-Vlaanderen voordoen of in Henegouwen, dat is niet belangrijk. Je moet standaarden opstellen waaraan artsen en ziekenhuizen zich bij een behandeling moeten houden, waar dan ook. Je hoeft de gezondheidszorg daarvoor niet te splitsen.''

Onder druk zetten

Moet ook de patiënt niet opgevoed worden?

,,We moeten mensen meer informatie geven, hen aanmoedigen om goedkope geneesmiddelen te vragen. Vele Belgen vinden het niet normaal om het dokterskabinet te verlaten zonder voorschrift. Dat is een taak van de overheid, maar ook van de ziekenfondsen.

Patiënten zouden beter de kostprijs moeten kennen. Mensen respecteren zaken minder als ze niet goed weten wat het waard is. En voor vele mensen is de sociale politiek zo evident geworden dat ze zich niet meer realiseren wat voor enorme inspanningen ze heeft gekost. Bij het minste incident krijg je dan verzuurde reacties.''Patiëntengroepen eisen ook meer en meer de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen.

,,En dat is begrijpelijk ook. Maar het zet de overheid en de artsen wel onder een verschrikkelijke druk. Het is voor een politicus erg moeilijk neen te zeggen tegen mensen met een verschrikkelijke aandoening die voor zijn kabinet komen betogen. En artsen krijgen patiënten over de vloer die op het internet alles over de nieuwste behandeling hebben gelezen.''

,,Toch zullen we aan de bevolking moeten uitleggen dat niet elke nieuwe techniek terugbetaald kan worden voor iedereen. We zullen het gewoonweg niet meer kunnen betalen. We kunnen dat moment alleen uitstellen door een beter gebruik aan te moedigen van geneesmiddelen die nu al te lichtzinnig worden voorgeschreven, zoals antibiotica en zo. Frank Vandenbroucke was daar als minister van Sociale Zaken al mee begonnen en zijn opvolger Rudy Demotte zet die politiek voort.'' Wat vindt u van Demotte?

,,Demotte legt goede klemtonen in zijn beleid, vind ik. Er is al eens geklaagd over de soap bij de terugbetaling van de cholesterolverlagers. En de initiatieven van Vandenbroucke om artsen en ziekenhuizen voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen, leveren pas in het najaar resultaat op. Je kunt Demotte niet verwijten dat er nu weinig aan gebeurt.''

,,We zullen in het najaar zien of hij al dan niet de minister van het status-quo is. Ik heb er alvast goede moed op.'' Hoe erg mist u Frank Vandenbroucke op Sociale Zaken?

,,Oh, ik denk dat de uitdaging die hij nu op zich heeft genomen als Vlaams minister van Onderwijs en Werk, zeker even groot is. Er is bijvoorbeeld een grote nood om het beroepsonderwijs te herwaarderen. We richten daar vandaag puinhopen aan. We maken van hen tweederangsburgers. Het is schitterend dat een van de knapste koppen van het land de bevoegdheid heeft gekregen om daar iets aan te doen.''

Kwakzalverij

VUB-prof Wim Betz geeft de ziekenfondsen ervan langs omdat ze homeopathische geneesmiddelen, ,,kwakzalverij'' in zijn ogen, terugbetalen.

,,Het zal u opgevallen zijn dat CM-voorzitter Marc Justaert noch ikzelf daarop hebben gereageerd. Het is de moeite niet waard.'' Heeft Betz dan geen punt als hij waarschuwt dat homeopathie niet gebruikt moet worden in de kankerbestrijding?

,,Natuurlijk wel, dat weet toch iedereen. Maar als mensen die kinderen met een allergie hebben, me zeggen dat een homeopathisch middel helpt, ga ik niet zeggen: we betalen het niet meer terug, want meneer Betz vindt dat het kwakzalverij is. Hij heeft het trouwens verkeerd voor. De vrije aanvullende verzekering is er niet uitsluitend voor geneeskunde waarvan de werking is bewezen. Ze is er om in te staan voor zaken die anders niet georganiseerd of niet terugbetaald worden. We spelen soms proeflab voor de verplichte verzekering door nieuwe technieken terug te betalen voor de verplichte verzekering dat doet. En we organiseren ook tal van socio-culturele initiatieven. Zaken die geen miljarden kosten, zoals Betz denkt, maar wel mensen dichter bij elkaar brengen. Als je dit afschaft, breng je mensen in problemen, ga je ze vereenzamen. Marc Justaert gaat ook de reizen naar Lourdes van de gehandicapten niet afschaffen, en hij doet dat niet voor de wonderlijke genezingen.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees