Minister Vanvelthoven wil gedetailleerd arbeidsreglement over alcohol

Werknemers krijgen recht op stressdokter

Werknemers krijgen recht op stressdokter

Foto: © Photo News

Werknemers krijgen het recht om de arbeidsgeneesheer te melden dat ze door stress, een alcohol- of drugsprobleem, of medische redenen hun job een tijd niet meer aankunnen. De bedrijfsarts zal voor hen bij de werkgever tijdelijk om een andere taak vragen.Federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven (SP.A) heeft voor de Nationale Arbeidsraad (NAR) een nota klaargestoomd rond het alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer. Hij stelt in de nota vast dat de meeste bedrijven eigenlijk geen preventiebeleid hebben en zelfs in hun arbeidsreglement niet duidelijk stellen wat kan en niet kan. De arbeidsreglementering moet volgens de minister veel meer details bevatten - inclusief het al dan niet gedogen van feestjes op de werkvloer - en ook aangeven welke sancties zullen worden getroffen. Maar hij blijft erbij dat een werkgever geen alcoholcontroles mag uitvoeren. Vindt de werkgever dat iemand zijn functie niet meer kan uitoefenen, dan kan hij dat laten bevestigen door een getuige en eenvoudige tests afnemen, zoals lopen over de witte lijn of reacties testen. Betwist de werknemer dat en vindt hij bijvoorbeeld dat zowel werkgever als getuige hem ten onrechte van dronkenschap betichten, dan heeft hij het recht om op eigen houtje een huisarts te contacteren voor een alcoholtest. Daaruit moet dan het tegendeel blijken.

Vanvelthoven geeft ook een veel ruimere rol aan de arbeidsgeneesheer op de werkvloer omdat volgens hem die functie op dit ogenblik niet veel meer inhoudt dan een jaarlijkse controle en een verplichte check-up na langdurige afwezigheid. ,,Veel problemen worden op die manier niet op tijd ontdekt in het bedrijf. De werkgever weet wel dat er iets aan de hand is, de werknemer uiteraard ook, maar niemand durft een stap te zetten. De arbeidsgeneesheer wordt daarom een vertrouwenspersoon, aan wie de werknemer mag signaleren dat hij het moeilijk heeft om het werk uit te voeren. Dat kan omwille van drugs, alcohol, maar ook stress of andere redenen zijn. Bijvoorbeeld een familiaal probleem of een ziekte.''

Beroepsgeheim

Op basis van die vertrouwelijke informatie moet de arbeidsgeneesheer volgens de minister contact nemen met de werkgever. ,,Wat de werknemer precies gezegd heeft, blijft tot het beroepsgeheim van de arts behoren. Hij meldt de werkgever alleen dat het personeelslid om een bepaalde reden die functie of taak niet meer kan uitvoeren en verzoekt om een andere opdracht.''

Het inschakelen van de bedrijfsarts betekent volgens Vanvelthoven geen wettelijke bescherming tegen ontslag, maar is een ,,proactieve'' maatregel. ,,De werknemer weet nu dat de bedrijfsarts een vertrouwenspersoon is en dat met het gezag van die figuur iets aan zijn probleem zal worden gedaan.'' Dezelfde arbeidsgeneesheer krijgt voor alle veiligheidsberoepen of waakzaamheidsfuncties - zoals controle in computerkamers - ook de exclusieve bevoegdheid om werknemers te testen op alcohol- of drugsgebruik.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees