Vondelbeek wordt verlegd in natuurgebied

Bewoners Kalendijk vrezen geurhinder

DENDERMONDE - Een deel van de overwelfde Vondelbeek in Dendermonde wordt verlegd naar het natuurgebied Kalendijk om er een open gracht te vormen. Het deel van de Vondelbeek dat overwelfd blijft, krijgt een steviger bovenbouw. De bewoners van het gebied vrezen geurhinder.

De werken passen in de laatste fase van een reeks ingrepen tegen wateroverlast in Dendermonde. Die werken starten midden volgend jaar.

In januari 1995 kreeg Dendermonde te kampen met zware overstromingen. Onder impuls van de toen pas aangetreden burgemeester Norbert De Batselier (Inzet) werd een actieplan opgesteld. De meeste maatregelen zijn intussen uitgevoerd: zes wachtbekkens, een hogere pompcapaciteit van het pompstation dat water van de Vondelbeek in Schelde pompt en een pompgemaal van de Steenbeek in Denderbelle-Broek.

Het actieplan bewees zijn nut. Tijdens de zware wateroverlast begin 2003 waren er geen overstromingen in Dendermonde, met uitzondering van een deel van Mespelare.

Volgend jaar gaat de laatste fase van het actieplan van start: het aanpakken van de Vondelbeek zelf. De Administratie Natuur en Leefmilieu (Aminal, afdeling Water) is opdrachtgever.

Studiebureau nv SWK tekende de plannen uit. Stefaan De Groeve van SWK: ,,De Vondelbeek is 1.368 meter overwelfd vooraleer ze aan de Mechelse Poort in de Schelde uitmondt. De overwelving start aan het station. De metalen overwelving, aangetast door erosie, is versleten.''

Vierhonderdvijftig meter van de overwelving wordt hersteld, versterkt met panelen uit glasvezel, een versterkt type polyester. De overwelving blijft dus deels bestaan, ter hoogte van het station (100 meter) en ter hoogte van de Mechelse Poort (350 meter).

In het Kalendijkgebied wordt de Vondelbeek een open gracht die parallel loopt met de spoorlijn. Het afvoerdebiet van een gracht is beduidend groter dan dat van een afvoerbuis. Ook betekent de gracht een biologische verrijking van het natuurgebied. Er komt een wandelpad naast de gracht en er komen aanplantingen'', zegt De Groeve.

De werken starten midden volgend jaar en kosten 3,8 miljoen euro.

De bewoners van het Kalendijkgebied vrezen dat de gracht voor geurhinder zal zorgen.

Schepen van Openbare Werken Piet Buyse (CD&V) nuanceert: ,,Naast regenwater zal er inderdaad ook afvalwater door de gracht stromen. Maar erg vervuild zal dat afvalwater niet zijn. Het meeste afvalwater wordt via collectoren naar het waterzuiveringsstation gebracht. De hoeveelheid afvalwater daalt steeds. Tegen 2015 moet al het Vlaamse afvalwater de collectoren in.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio