Arbitragehof vernietigt decreet over misgelopen belastinggeld

Stad eist 360.000 euro van Vlaanderen

LEUVEN - De stad Leuven is 360.000 euro aan taksen mislopen omdat de Vlaamse regering heeft besloten de leegstandsheffing op te schorten voor de jaren 2002 en 2003. Daardoor kon Leuven geen opcentiemen aanrekenen. Samen met negen andere gemeenten stapte Leuven naar het Arbitragehof. Dat hof geeft hen nu gelijk. Er volgt nog een eis tot schadevergoeding voor een burgerlijke rechtbank.

De Vlaamse regering voerde in 1996 een heffing in op verkrotte en leegstaande panden. Aan de heffing bleek wat te schorten want het regende klachten en bezwaarschriften. Het Vlaams parlement keurde daarom vorig jaar een bijsturing goed. Het nieuwe decreet stelde dat er voor de krotten en leegstaande woningen die in 2002 en 2003 op de inventarisatielijst stonden, geen heffing zouden moeten betalen. Dat betekende een financiële aderlating voor de 104 gemeenten die op dat ogenblik opcentiemen op de gewestelijke heffing hieven.

,,Voor ons betekende het een verlies van 360.000 euro'', berekende schepen Jaak Brepoels (SP.A). Hij ging in het verleden zwaar tekeer tegen de decreetwijziging. ,,Knoeiwerk, een zelfs niet goed bedoelde slag in het water. In plaats van te sleutelen aan een aantal onvolkomenheden aan de bestaande regeling wordt de belastingsheffing volledig uitgehold en krachteloos gemaakt. We stapten tegen de wijziging samen met negen andere gemeenten naar het Arbitragehof. De uitspraak is een overwinning.''

Fikse schadevergoeding

Het Arbitragehof vernietigde de wijziging van het oorspronkelijke decreet. Dat betekent niet dat de eigenaars van verkrotte en leegstaande gebouwen nu plots een forse heffing mogen verwachten. ,,Wel dat wij ons misgelopen geld nog niet hebben'', stelt Brepoels. De stad sluit dan ook aan bij het initiatief van de stad Lokeren -een ander gedupeerd bestuur- om naar een burgerlijke rechtbank te stappen om een fikse schadevergoeding te eisen. Intussen stemde de stad Leuven een eigen belastingreglement op verkrotte en leegstaande panden op haar grondgebied. Dat is sinds dit jaar van kracht.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio