CD&V verwijt Verhofstadt budgettaire laksheid

Met meer budgettaire discipline had de paarse regering het probleem van de vergrijzing al kunnen oplossen, zegt CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert. ,,Maar paars had niet de discipline om van de snoepkast van de rentedaling te blijven'', zegt de CD&V-begrotingspecialist.

,,Vijf jaar lang was er een gigantische opportuniteit. Maar de regering heeft het verprutst.'' Hendrik Bogaert heeft de cijfers van de begrotingen van de jongste jaren grondig geanalyseerd. ,,Als de regering de meevaller van de rentedaling niet had opgesoupeerd, zou er nu een begrotingsoverschot van meer dan twee procent zijn.''

Zo heeft de regering de kans gemist om de toenemende kosten van de vergrijzing voor te bereiden. ,,Het zilverfonds is een lege doos als de federale regering er niet in slaagt begrotingsoverschotten te realiseren'', zegt Bogaert, verwijzend naar uitspraken van Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke.

Geen hakbijl

De regering-Verhofstadt moet niet komen aandraven met het argument dat dan toch de belastingen verlaagd zijn, zegt CD&V: ,,De directe belastingen zijn dan wel gedaald, de indirecte (zoals accijnzen) zijn evenredig gestegen.''

De christen-democraten hadden het zelf anders aangepakt, beweert Bogaert, door af te blijven van het rentevoordeel en minder uit te geven. ,,Daarvoor hadden we de hakbijl niet moeten bovenhalen of een asocialer beleid voeren'', zegt Bogaert. Het volstond minder toe te geven aan de druk van belangengroepen en bijvoorbeeld de politiehervorming niet zo peperduur door te voeren. ,,Verhofstadt gaf gewoon de indruk dat het niet opkon.''

Maar geen nood, de regering krijgt nog een tweede kans. ,,Als we vanaf nu afblijven van de meevaller van de lagere rente, boeken we binnenkort wèl begrotingsoverschotten.'' (PDB)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees