De slimste mens van de Wetstraat

Bart De Wever is een relatief groentje in de politiek. Zijn carrière omspant niet eens tien jaar. En een hype is hij pas een goed jaar.

Bart De Wever (39) is er het voorbeeld van hoe snel carrières gemaakt (en onvermijdelijk ook weer gekraakt) worden in de Wetstraat. Soms lijkt het alsof hij al een eeuwigheid meedraait, maar dat is niet het geval. Pas in 2003 zegde De Wever zijn job als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven op om voluit voor N-VA te gaan. Hij raakte toen niét verkozen, enkel Geert Bourgeois belandde in de Kamer.

De Wever was enkele jaren voordien bij de Volksunie beland. Hij zat op de eerste rij toen in 2000 de Volksunie uiteen viel. Hij wéét wat verliezen is: hij deed het in 2003, net nadat hij als jonge vader zijn job had opgegeven voor een onzekere toekomst in de politiek. Maar sinds De Wever op het voorplan trad ging het bergop met zijn partij.

De grote doorbraak voor De Wever komt er als zijn partij in kartel gaat met de CD&V van Yves Leterme. Leterme werd premier met harde communautaire beloften en uiteindelijk ook 800.000 stemmen. De Wever mag meteen een contingent N-VA'ers naar de Kamer sturen.

Veto van CD&V

Dat is voor De Wever een droom die waarheid wordt, want hij droomde er altijd van om een soort Vlaamse CSU op te richten (naar de Beierse, hoogst conservatieve variant van de Duitse christen-democraten). Desondanks is de relatie tussen N-VA en CD&V in die kartelformule allerminst. Als De Wever in december 2006 op de idee komt om de dakloos geworden Jean-Marie Dedecker na zijn verwijdering uit Open VLD binnen te halen, stuit hij op het veto van zijn kartelpartner en wordt het kartel zelfs opgeblazen. De Wever moet Dedecker laten vallen om alsnog het kartel te redden. 'Ik was liever onder een steen gekropen toen', zou De Wever daarover zeggen.

Desondanks maakt het kartel De Wever groot, of liever: het einde van dat kartel. Als N-VA bij de start van de gemeenschapsdialoog van Kris Peeters zijn vertrouwen in de federale én Vlaamse regering opzegt, profileert ze zich als de enige echte erfgenaam van de kartelgedachte en blijft ze systematische onverzoenlijke communautaire taal spreken. Dat én het geklungel van de regering maakt dat De Wevers ster pijlsnel omhoog schiet.

Maar er is meer. De Wever slaagt er ook als geen ander in de media te bespelen. Het effect van zijn deelname aan het drukbekeken De slimste mens - met een nipte nederlaag in de finale tegen nieuwsanker Freek Braeckman - is niet te verwaarlozen. Met zijn bon mots en zijn schranderheid maakt hij zichzelf populair bij de kiezer. Tegelijkertijd is De Wever niet te beroerd om te koketteren met zijn privé-leven. Dat deed hij aanvankelijk nooit, maar gaandeweg daagde het besef dat dat wel eens het offer kan zijn dat hij moet brengen om de échte top te halen. En dus poseert hij gewillig op zijn huwelijksdag, verschijnen er vakantiekiekjes in de boekskes of laat hij zijn kinderen interviewen.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S