Intercommunale vraagt vergunning voor tien jaar, maar wil in 2014 evalueren

Isvag wil verbrandingsoven in Wilrijk langer open

WILRIJK - De intercommunale Isvag dient een aanvraag in om de milieuvergunning voor de afvalverbrandingsoven in Wilrijk nog tien jaar te verlengen. ‘Er is geen alternatieve technologie en geen betere locatie', zegt Philip Heylen, voorzitter van de raad van bestuur van Isvag. Hij belooft wel een evaluatie in 2014.

In september volgend jaar loopt de milieuvergunning van de Isvag-afvalverbrandingsoven aan de Boomsesteenweg in Wilrijk af. De afvalintercommunale had beloofd om tegen dan te onderzoeken of er betere technologie voor afvalverwerking zou bestaan.

‘En dat hebben we gedaan', zegt Philip Heylen. ‘Maar voor de eindverwerking – dat wil zeggen voor wat er overblijft na alle recyclage en hergebruik – is er geen alternatief.'

Petroleum Zuid

Een tweede studie over een mogelijke nieuwe locatie, had wel resultaat. ‘Daar zit iets in', zegt Heylen. ‘Die studie heeft enkele interessante locaties aangewezen, onder meer Petroleum Zuid in Antwerpen, die we verder moeten bekijken.'

Na die twee studies, en omdat het milieu-effectenrapport van de oven goedgekeurd was – ‘we haalden een heel goed resultaat' – werd beslist om een nieuwe milieuvergunning aan te vragen en de oven open te houden. Dat ging niet zonder discussie, want SP.A Antwerpen en Groen! wilden maar een vergunning aanvragen tot 2018, tot het einde van de volgende legislatuur. Anderen pleitten ervoor om ineens voor de maximale termijn van twintig jaar te gaan.

‘Heel wat mensen in de raad van bestuur waren daar voorstander van', zegt Heylen. ‘En niemand heeft gevraagd om te sluiten.' Dus heeft Heylen als voorzitter van de raad van bestuur een compromis voorgesteld. ‘We vragen een milieuvergunning aan voor tien jaar, maar houden in 2014 een evaluatie. Die tien jaar is nodig om de nodige investeringen te kunnen doen.'

‘Maar door onszelf een beperking op te leggen voor wat betreft de vergunningstermijn en door tussentijdse evaluaties uit te voeren, blijven we altijd alert zodat we voortdurend over de best beschikbare technologie beschikken. Van zodra er een ecologisch en energetisch betrouwbaar alternatief zou zijn, kiezen we resoluut voor die optie', aldus Heylen.

In 2014 wil Heylen het studiewerk opnieuw doen. Opnieuw nagaan of er geen alternatieve technologieën zijn en opnieuw kijken of er een andere locatie voor de oven gevonden kan worden. ‘Dit is een politiek signaal. Want we moeten Isvag pas sluiten als we iets beters hebben. We moeten erop vooruit gaan.'

Isvag verwerkt jaarlijks ruim 170.000ton afval, waarvan 140.000ton in de verbrandingsoven in Wilrijk. Behalve de stad Antwerpen zijn ook de stad Mortsel, de intercommunale Igean milieu en veiligheid en de gemeenten Boom, Niel, Hemiksem en Puurs vertegenwoordigd in de raad van bestuur. De intercommunale stelt 52 mensen tewerk.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio