Band met ouders is hecht

Vlaamse jongeren zijn behoorlijk close met hun ouders. Een meerderheid woont nog thuis.Driekwart van de jongeren tussen 14 en 25jaar, met inbegrip van zij die kotstudent zijn, woont bij beide ouders thuis. Volgens de JOP-monitor maakte slechts 19procent een scheiding van zijn ouders mee. Ander onderzoek schat dit wel eens hoger in. Van hen woont liefst 85procent bij hun moeder. Van 3,5procent is al een ouder overleden.

Verblijfsco-ouderschap komt in deze leeftijdsgroep erg weinig voor: slechts iets meer dan 8 procent van zij die gescheiden ouders hebben, verblijven even vaak bij de een als bij de andere ouder. Op de totale groep van jongeren gaat het om amper 1,3 procent.

Meer dan zes op de tien kinderen van gescheiden ouders heeft regelmatig contact met de andere ouder. Toch heeft ook ruim een kwart geen contact met de ouder die elders woont.

Jongeren zeggen over het algemeen een goede band te hebben met hun ouders. Maar de betrokkenheid van moeders is het grootst. Vaders weten minder snel wanneer hun kinderen het moeilijk hebben en kunnen minder goed troosten. Moeders volgen hun kinderen ook nauwer op. Vaders stellen minder vragen over de besteding van het zakgeld.

Een hele grote meerderheid, van 85procent, woont bij een of bij beide ouders thuis. Ook de meeste kotstudenten geven het adres van hun ouders op als 'thuis'. Studies blijken een belangrijke voorspeller: van de jongeren die niet meer studeren, woont een op de drie zelfstandig. Onder de studenten is dat maar twee procent.

De eerste meisjes verlaten het ouderlijke dak op hun 18jaar, jongens wachten tot ze 21 zijn. Op 22jaar woont nog meer dan 85procent thuis. Met 25jaar woont maar een jonge vrouw op de drie nog bij haar ouders, maar nog altijd meer dan de helft van de jongens.

Jongeren verlaten het huis doorgaans om met iemand anders te gaan samenwonen, meestal hun partner. Berichten dat jongeren massaal alleen gaan wonen, zijn dus voorbarig. Het gaat om slechts 20procent van de jongeren die het ouderlijke dak verlieten. Jongeren die met vrienden een huis betrekken, zijn alsnog echte trendsetters.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees