X'en ook niet in dossier Dutroux-bis I

Regina Louf en haar advocate Patricia Vandersmissen verwerpen de conclusies van het X-onderzoek. Zij hebben de hoop nog niet opgegeven dat het getuigenis ooit opnieuw au sérieux wordt genomen. Zij vragen dat het federaal parket het dossier zou overnemen en opnieuw een onderzoek opent. Het parket van Neufchâteau houdt het alvast voor bekeken.

Het parket van Neufchâteau zal het dossier-X1 niet meer vanonder het stof halen. Dat staat vandaag vast. Onderzoeksrechter Jacques Langlois sloot zijn onderzoek 109/96 naar de verklaringen van X1 definitief af in juni 2000. Op basis van de resultaten van het onderzoek vroeg procureur Michel Bourlet de raadkamer om van de zaak ontheven te worden. De raadkamer van Neufchâteau ging daarop in.

Ze besliste op 31 oktober vorig jaar dat er geen enkele reden bestaat om het dossier-X1 nog langer in Neufchâteau te houden omdat er geen link werd gevonden met het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau of de zaak-Dutroux. De beslissing van de raadkamer betekent meteen ook dat de verklaringen van Regina Louf niet zullen onderzocht worden in het veelbesproken ,,Dossier- Dutroux bis''.

In dat onderzoek wordt onderzoeksrechter Jacques Langlois geacht verder te speuren naar eventuele netwerken achter de zaak-Dutroux. Hij zal dat doen zonder rekening te houden met de verklaringen van X1. Procureur Michel Bourlet moet nu beslissen waar het dossier X1 naartoe gaat. Gent is een optie omdat Regina Louf daar woont en een deel van de vermeende feiten daar zou hebben plaatsgevonden.

De verklaringen die Regina Louf aflegde over de onopgeloste moord op Carine Dellaert werden in Gent echter al eens geseponeerd. Patricia Vandersmissen, de advocate van Regina Louf, vraagt daarom dat het dossier-X1 wordt toegewezen aan het federaal parket dat bevoegd is voor zaken die de grenzen van de gerechtelijke arrondissementen overstijgen. Maar ook bij het federaal parket lijkt er vooralsnog bijzonder weinig animo te zijn om het dossier in ontvangst te nemen.

Er waren ook andere, vergelijkbare X-dossiers, onder meer X2, X3, X4. Die dossiers zijn al eerder een geruisloze dood gestorven. Dat over die dossiers nooit zoveel controverse is ontstaan, komt vooral doordat de ondervragers van die getuigen in de loop van hun onderzoek zelf tot het besluit waren gekomen dat de verhalen niet konden kloppen.

Patrick Debaets zelf blijft ervan overtuigd dat hem niets te verwijten valt in het X-onderzoek. Hij blijft tot op vandaag een bittere juridische strijd voeren met diegenen die hem uit het onderzoek verwijderden. De inspectie-generaal van de voormalige rijkswacht onderzocht de aantijgingen tegen Debaets die in het eerste voorlopige rapport van 2 juli 1997 gedaan werden en concludeerde dat hij het onderzoek niet manipuleerde. Bij de federale politie staat niemand te springen om op basis van de eindconclusies van 2 juni 1998 een nieuw onderzoek van het onderzoek te doen. Blijkbaar willen politiek, politie en gerecht het X1-débâcle graag zo snel mogelijk vergeten.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees