Overpelt

Basisdienstverlening zo hoog mogelijk houden

Basisdienstverlening zo hoog mogelijk houden

Foto: © Kizzy Van Horne

OVERPELT - Enkele grote projecten in Overpelt zijn van start gegaan. Het centrum krijgt een herinrichting. Toch moet daar nog meer gebeuren, vindt Open Lijst.

'De herinrichting van de Leopoldlaan en de herinrichting van de Oude Markt zijn in volle uitvoering', zegt burgemeester Jaak Fransen (CD&V). Zijn partij CD&V vormt samen met SP.A de meerderheid. De burgemeester ziet het in deze financieel moeilijke tijden als een grote uitdaging om de Overpeltenaren een basisdienstverlening te bieden op een zo hoog mogelijk niveau tegen een zo laag mogelijk kost voor de inwoner. 'Ik denk hierbij aan de leefbaarheid van de openbare ruimte, de werkgelegenheid en het openstellen van het openbaar groen. De omvorming van Napoleonstrand, het Hobos, en de Groten Hof tot sites met nieuwe toeristisch-recreatieve toekomst binnen Bosland zal de komende bestuursperiode veel werk benemen. Ook moeten we nagaan op welk vlak we de bedrijven op het Nolimpark kunnen ondersteunen en lokaal verankeren, zodat ze hier tewerkstelling en welstand kunnen blijven generen voor onze inwoners.'

Volgens de grootste oppositiepartij Open Lijst, die samen met Vlaams Belang oppositie voert, ontbreekt een visie. 'De reconversie van onze bestaande en verouderde industrie ontbreekt. Ik denk dat we moeten durven gaan voor een duidelijke visie en het Nolimpark moeten profileren als tussenstap richting Eindhoven waar de kennisindustrie floreert', zegt Ronny Dreesen, fractieleider van Open Lijst. En nog meer ontbreekt het volgens de oppositie aan visie in het centrum. 'De herinrichting van de Oude Markt is goed, maar er moet meer gebeuren om handel aan te trekken. De paar aanwezige handelaars nu moeten het hebben van doorgaand verkeer. De grootste gemiste kans in de ontwikkeling van het centrum is bovendien winkelcentrum De Heuf. Die plannen zijn volledig van de tafel geveegd. Het was anders wel het perfecte project om bezoekers aan het ziekenhuis te trekken die dan ook sneller de stap naar de Heuf richting centrum zouden nemen.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio