Meer handtekeningen dan inwoners

Dertienduizend brieven tegen verbrandingsoven

Dertienduizend brieven tegen verbrandingsoven

Foto: Kms

KAMPENHOUT - Stop de Ovenvzw overhandigde het gemeentebestuur gisteren 12.581 bezwaarschriften tegen de bouw van de verbrandingsoven door Recover Energy nv. 'Een krachtiger signaal kan niet', aldus het comité en de burgemeester.

Het definitief aantal bezwaarschriften kan pas volgende week worden bekendgemaakt. 'Als alle poststukken die tot 12januari werden afgestempeld op het gemeentehuis zijn toegekomen', verduidelijken Tony Verhelle en Joost De Cock.

Steun uit provincie

'Maar een resultaat als dit (tot gisteren 13.707bezwaarschriften nvdr.)onderstreept dat het project niet alleen leeft bij de onmiddellijke omwonenden maar ver over de grenzen van de omliggende gemeenten. Kampenhout telt immers maar iets meer dan 11.000 inwoners. Het enige besluit dat we hieruit kunnen trekken is dus dat de plannen onverenigbaar zijn met het algemeen belang. De steun van de gemeente en de provincie bevestigt trouwens ons protest. Ja, de procedure kan nog een tijdje aanslepen. Maar ook dan zullen onze messen worden geslepen om onze strijd verder te zetten', stelt het comité.

Burgemeester Jean Meeus (CD&V) wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze mobilisatie van protest. 'Ik had echt nooit gedacht dat er zoveel bezwaarschriften zouden binnenlopen. Wij kregen er zelf gedurende het openbaar onderzoek zo'n vijftiental per dag. Ik sta perplex van dit solidariteitsgevoel. De mensen die nu nog niet beseffen dat dit project geen sociaal draagvlak heeft, verdienen geen bestuursmandaat. Over de partijgrenzen heen wordt hier een sterk signaal gegeven. Voor onze gemeente is dit een schitterende start van 2012.'

De gemeente rest nu nog de zware taak alle bezwaarschriften te bundelen. 'Een tiental mensen zal nu in dertig dagen trachten alle bezwaarschriften te lezen. Een quasi onmogelijke opdracht. Maar desnoods kunnen we rekenen op de hulp van Haacht. Burgemeester Armand Van Cappellen (CD&V) beloofde me, indien nodig, enkele krachten ter beschikking te stellen. Ons advies wordt dan naar de Vlaamse overheid gestuurd. Die heeft dan zestig dagen om over dit dossier te beslissen', aldus burgemeester Jean Meeus.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio