Heuvels en hekken moeten binnen de zes maanden weg

Rechter beveelt sanering crossterrein Rooiveld

Foto: © Alain Trappeniers

WESTERLO - De rechtbank van eerste aanleg in Turnhout veroordeelde deze week de uitbaters en de eigenaars van crossterrein Rooiveld in Voortkapel. Ze moeten de heuvels op het terrein verwijderen. Ook de uitbating van de kantine moet worden stopgezet.

Dertien buren van het voormalige crossterrein Rooiveld in Voortkapel hebben hun slag thuisgehaald. Ze hadden de zaak ingediend omdat het gemeentebestuur van Westerlo geen actie had ondernomen om de illegale constructies te laten afbreken.

Het initiatief van de buren volgde op de beslissing van de provincieraad om de ruimtelijke uitvoeringsplannen van het circuit in Voortkapel af te voeren. Er was toen geen eensgezindheid binnen de politieke meerderheid over een wettelijke regeling voor het illegale motorcrossterrein. Dat bevindt zich immers in agrarisch gebied waardoor een permanent en niet-vergund crossterrein en kantine er niet zijn toegelaten.

Ook de cafetaria naast het circuit moet dicht, hoewel de verdediging aanvoerde dat de kantine niet wordt uitgebaat. ‘Er hangt een publiciteitsbord met het opschrift Rooiveld op de gevel van de cafetaria', zei de rechter. ‘Bovendien wordt op websites melding gemaakt van de cafetaria en bijeenkomsten in dit pand. Er is dus wel sprake van een uitbating.'

De veroordeelden krijgen zes maanden, vanaf de betekening van het vonnis, om de veroordeling uit te voeren. Anders hangt hen een dwangsom van 250euro per dag vertraging boven het hoofd.

Jan DeLat, advocaat van de veroordeelden, wilde gisteren inhoudelijk niet reageren. ‘Het is niet mijn gewoonte om over rechtszaken uitspraken te doen in de media. Bovendien heb ik mijn cliënt over de zaak nog niet ingelicht.' Inderdaad. Jozef Bens, de eigenaar van de gronden was gisteren nog niet op de hoogte van het vonnis. Toen hij het nieuws vernam, reageerde hij gelaten. ‘De rechter zal wel gelijk hebben, zeker.'

Bens en zijn vrienden van vereniging Rooiveld hebben 30dagen om in beroep te gaan. ‘Ik weet nog niet wat we gaan doen. Ik wil eerst mijn advocaat spreken en nadien overleggen met de vrienden van de club.'

In het winnende kamp waren ze gisteren ook karig met commentaar. ‘We zijn tevreden met de uitspraak, maar zouden hierover liever geen uitspraken meer willen doen', klonk het. Hun advocaat, StijnVerbist, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio