Vertrouwensbreuk in schepencollege: Dimitri Gevers geeft bevoegdheid Mobiliteit op

'Die onthouding was een messteek in mijn rug'

© © wendy luyks

De impasse binnen het Turnhoutse schepencollege is compleet. Na de afkeuring van het mobiliteitsplan geeft schepen Dimitri Gevers (SP.A) zijn bevoegdheid Mobiliteit af. 'Op zo'n manier werken, dat gaat niet meer.' Wendy Luyks

, Wendy Luyks

Op de avond van de gemeenteraad was het voor velen al duidelijk: het vertrouwen binnen het Turnhoutse schepencollege is ver zoek. Schepen van Mobiliteit Dimitri Gevers (SP.A) heeft zijn conclusies getrokken uit de onthouding van de drie CD&V-raadsleden. Samenwerken zonder vertrouwen in elkaar, dat lukt niet. 'Ik was totaal verbouwereerd toen Toon, An en Annemie zich onthielden tijdens de stemming. Dat kon gewoon niet', zegt een ontgoochelde Dimitri Gevers.

'Over de inhoud van een plan mag je van mening verschillen, maar dat je niet in staat bent om daarover te praten: dat is een brug te ver. Dit was een intern CD&V-probleem. Daarom zeg ik: Wie het potje breekt, moet het betalen. CD&V moet nu zelf maar achter het stuur kruipen om van Turnhout verder een mobiele centrumstad op mensenmaat te maken, geschraagd door een stabiele politieke meerderheid.'

De schepen geeft toe dat aan zijn beslissing heel wat twijfel voorafgegaan is. 'De onthouding was als een messteek in mijn rug. Ik heb vier jaar lang zo hard gewerkt. Nu ligt er een mobiliteitsplan op tafel met

bereikbaarheidsassen

en

groene assen

. Een plan dat de stedelijke slogan

centrumstad op mensenmaat

ook waar kan maken', vervolgt Gevers. 'Het aspect centrumstad is terug te vinden in de bereikbaarheidsassen die uitmonden in grote bezoekersparkings aan de rand van de stadskern. De mensenmaat is terug te vinden in de groene assen die door de wijken een rustigere ontsluiting bieden voor de bewoners en voor de zachte weggebruikers vanuit de hele stadsregio. Door de invoering van gratis bewonersparkeren vinden honderden gezinnen ook weer parkeerplaats in hun eigen straat, terwijl voor de bezoekers alternatieven uitgewerkt worden. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat dit het beste plan voor Turnhout is. En het dan zien afgekeurd worden door mijn eigen coalitiepartner...'

Dimitri Gevers blijft wel in het college zetelen, waar hij constructief zal blijven meewerken. Hij behoudt de bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Jeugd. 'We zijn niet uit op revanche, maar ik wil mezelf niet verloochenen. De bewonersbelangen en een realistische stedelijke ambitie blijven voor ons voorop staan. Mijn grootste vrees is dat er het komende anderhalf jaar niets meer gaat gebeuren op vlak van mobiliteit. Ik hoop innig dat we een oplossing vinden voor de mobiliteit en wie daar de pluimen voor op zijn hoed krijgt, is voor mij van ondergeschikt belang.'

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio