GO ! Leopoldsburg gaat naar een enkele campus

GO ! Leopoldsburg gaat naar een enkele campus

Directeur Herman Swerts toont de plannen.pbvm Foto: © Paul Van Moll

LEOPOLDSBURG - Campus RITO van het Gemeenschapsonderwijs verdwijnt en campus Atheneumstraat wordt gemoderniseerd met renovatie en nieuwbouw.

Het project 'Brede school' - waarmee bedoeld wordt dat de campus geïntegreerd wordt in de buurt - is een project van de inrichtende macht van Scholengroep15 Limburg Noord, waartoe ook GO! Leopoldsburg behoort. 'We waren al lang vragende partij voor een update van de campus', zegt directeur van de middenschool Herman Swerts. 'De campus RITO telt vijf grote prefab paviljoenen die dateren uit de jaren '60. Daarnaast is ook de campus Atheneumstraat aan renovatie toe. Twee campussen bracht ook tijdverlies teweeg door de verplaatsingen. Nu centraliseren wij alles op één campus.'

De RITO-campus wordt woonzone. 'De gebouwen worden gesloopt en de gronden worden verkocht aan een projectontwikkelaar. Er zijn al heel wat geïnteresseerden. Er komen woningen voor jonge gezinnen, maar het wordt geen sociale woonwijk. Verder gaat internaat Den Heuvel tegen de vlakte. De hoogbouw past niet in een woonomgeving. Het internaat beantwoordt ook niet meer aan de huidige normen en vergt teveel verplaatsingen. In Lommel, achter De Souverein, wordt een nieuwbouw opgericht, afhangend van de instelling Zonneweelde.'

Met de opbrengst van de verkoop van de gronden op de RITO-site wordt de campus Atheneumstraat gerenoveerd, maar er komt ook nieuwbouw. 'De kleuterschool wordt afgebroken en er komt een nieuwe op het huidige voetbalveld. Er komen ook een nieuwe basisschool en een buitenschoolse kinderopvang. Op de plaats van de huidige kleuterschool rijst een blok op met praktijklokalen voor keuken, haartooi, schoonheidszorgen, verzorging,... Verder is er nog een nieuw atelier gepland voor de technische dienst en een carport voor de schoolbus. De middenschool verhuist naar de lokalen van de huidige basisschool.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio