Stad wil vreemdelingen betrekken bij het beleid

Roeselare wil geen Parijs of Londen worden

Foto: © STEFAAN BEEL

ROESELARE - Roeselare heeft een nieuw minderhedenbeleidsplan opgesteld. Een plan dus om vreemdelingen, gehandicapten of ouderen te betrekken bij het beleid. ‘We weten dat dit kritiek zal opleveren, maar we moeten Londense toestanden voorkomen.'

De stad Roeselare stelde het nieuw minderhedenbeleidsplan op voor de jaren 2012 tot 2014. ‘Dit plan zal veel kritiek krijgen uit bepaalde hoek', voorspelt schepen voor Welzijn Griet Coppé(CD&V). ‘Maar het is nodig dat we aandacht hebben voor vreemdelingen, anders hebben we over tien jaar een groot probleem. Het aantal mensen van vreemde origine stijgt nu eenmaal en als we nu niet ingrijpen, dan gebeurt hier hetzelfde wat vandaag in Londen of de buitenwijken van Rijsel en Parijs gebeurt. We mogen geen verloren generatie creëren, we moeten hen vanaf de geboorte betrekken in ons beleid.'

Folders in Russisch

Toch benadrukt Geert Nuitten van de Dienst Integratie dat het actieplan er voor iedereen is. ‘Niet alleen voor immigranten, ook voor andere mensen die het moeilijk hebben om een gelijke kans te krijgen,' aldus Nuitten.

Daarom werkte de stad een aantal concrete acties uit. ‘We willen in de eerste plaats de onderwijskansen verbeteren, want daar plukken we later de vruchten van. Zo zullen we een aantal workshops aanbieden aan de scholen. Ook willen we de taalachterstand wegwerken, onder meer met de Wiebelweken tijdens de grote vakantie.'

Het nieuwe beleidsplan moet elke burger ook een gelijkwaardige toegang tot de stadsdiensten geven, door de ambtenaren onder meer een opleiding te geven rond klare taal. Er komen ook stadsbrochures in het Engels, Frans, Duits en Russisch en er wordt geprobeerd om in overleg te gaan met de vreemdelingen. ‘Al is dat in Roeselare niet zo eenvoudig, omdat er hier geen verenigingen zijn die vreemdelingen vertegenwoordigen,' zegt Nuytten.

Personeel aanpassen

Ook het vrijetijdsaanbod moet beter bekend worden. Ten slotte werkt de stad binnenkort ook een plan uit voor het eigen personeel. ‘We gaan ons geen quota opleggen, maar streefcijfers. Wat het aantal senioren en mensen met een handicap in onze diensten betreft, zitten we goed. Voor allochtonen moeten we nog een inspanning doen. Al blijven de kwaliteiten van de sollicitant natuurlijk het belangrijkste. We gaan niet positief discrimineren.'

Het plan moet maandag goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio