Meerderheid kiest toch voor 'Rector De Somerplein'

Burger zet behoud Fochplein op agenda gemeenteraad

Burger zet behoud Fochplein op agenda gemeenteraad

Fred Guldentops houdt zijn peidooi om de naam 'Fochplein'
te behouden of de Leuvenaars inspraak te geven. cbl
Foto: © Cemil Belek

LEUVEN - Voor het eerst voegden Leuvense inwoners punten toe aan de agenda van de gemeenteraad. De initiatiefnemers verzetten zich tegen de naamsverandering van het Fochplein. Een meerderheid in de raad volgt hen niet.

Tot nu toe ongezien in de Leuvense politiek. Een groep inwoners die een voorstel op de agenda plaatst en dat komt toelichten tijdens de gemeenteraad. Die mijlpaal staat nu op naam van Fred Guldentops (38) uit Kessel-Lo. Op de jongste gemeenteraad sprak hij - in naam van Lokaal Kabaal - burgemeester Louis Tobback (SP.A), het voltallige schepencollege en de raadsleden toe. Hij gaf toelichting over de twee voorstellen die ze indienden in verband met de naamsverandering voor het Maarschalk Fochplein.

Geen moment te laat, want de definitieve beslissing van de naamsverandering stond namelijk ook op de agenda. In de eerste plaats zijn ze er zonder meer tegen. Moest er dan toch een nieuwe naam komen, dan eist de groep daarbij inspraak van de bevolking.

Een voorstel op de agenda plaatsen van de gemeenteraad gaat niet zomaar. Om een beroep te doen op dit zogenaamde initiatiefrecht, zijn handtekeningen van Leuvenaars nodig: één procent van het totale aantal boven de zestien jaar om precies te zijn.

De initiatiefnemers, naast Guldentops zijn dat Liesje Merckx uit Kessel-Lo en Manuel Chiguero-Galindo uit Leuven, moesten hiervoor minstens 812 handtekeningen indienen. Op het moment dat het verzoekschrift werd ingediend telde Leuven namelijk 81.187 inwoners. De actievoerders klokten af op 1.016 handtekeningen. Voor de gemeenteraad vond eerst een volkvergadering plaats in café 'tPoske, aan het Margarethaplein, palend aan het Fochplein. Nadien togen een twintigtal leden naar de raadszaal.

De oproep van Guldentops en Co om de naam Maarschalk Fochplein te behouden of bij een naamsverandering de mening van de Leuvenaars te vragen, viel in dovemansoren. Zoals verwacht, werd de naamsverandering door de meerderheidspartijen SP.A en CD&V goedgekeurd.

Vanaf maart heet het plein dus Rector De Somerplein, naar de gewezen rector van de universiteit. Al kan het jaren duren vooraleer de nieuwe naam goed en wel ingeburgerd is. De nabije Bondgenotenlaan heette tot in de jaren '50 ook Statiestraat, en die naam gaat nog altijd mee bij de oudere generaties.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio