Mogelijk tracé van boortunnel onder dichtbevolkte woonwijk

Meer dan 300 huizen bedreigd in Emblem

RANST - De plannen die Infrabel op de infomarkten van de laatste weken voorstelde, hebben een hevige reactie losgeweekt in Emblem. De boortunnel vanuit Wommelgem zou onder een wijk van meer dan 300 huizen kunnen komen. Buurtbewoners richtten Comité Emblem Slapeloos op.

‘Het is heel vreemd', zegt woordvoerder Patrick Rens. ‘Van in Wommelgem boren ze de tunnel onder onbebouwd terrein. En ineens in Emblem loopt die onder een dichtbevolkte buurt, die bestaat uit de Lierse- en Rantsesteenweg, Heiken en de Schranshoeveweg.'

‘Hier zijn jonge mensen in een nieuwe verkaveling van 47 huizen volop bezig hun huizen te bouwen. Die zijn er nogal van geschrokken dat in de nabije toekomst goederentreinen onder hun huis kunnen passeren. Tijdens de infomarkt – ik noem het een georkestreerde verkoopshow – vertelde Infrabel dat goederentreinen in zo'n ondergrondse tunnel niet veel kwaad konden, dat de moderne technologie daar wel weg mee weet. Maar ik ben beroepsmatig met industriële akoestiek bezig. Ik weet dus wel iets van trillingen. Die zijn nefast voor je huis. Ze leiden tot scheuren en barsten en tasten de stabiliteit aan. Bij Infrabel kon niemand me de garantie geven dat dat niet zou gebeuren.'

Wetenschapper Jos d'Haens, beaamt volledig de gedachte van Patrick. ‘Het gaat hier om laagfrequentietrillingen. Die brengen vooral de zwaardere objecten in resonantie. Een bepaalde kamer kan gaan trillen en uiteindelijk uiteenspatten. Het gaat hier bovendien over goederentreinen, die vanzelf meer trillen dan welke andere trein ook, moderne technieken of niet.'

Patrick gaat nog verder. ‘Er zijn nog heel andere scenario's denkbaar. Die goederentreinen vervoeren misschien gevaarlijke stoffen. Wat als er zich in de vrij smalle boortunnel, die liefst 16 kilometer lang is, een ontploffing of brand voordoet? Wat gaat er dan gebeuren met onze huizen?'

‘Zelfs als er geen catastrofes gebeuren, zouden de bewoners slecht af zijn', zegt d'Haens. ‘Vastgoedspecialisten uit de streek voorspellen dat alle huizen met 30 tot 40procent in waarde zullen dalen. Dat moet vergoed worden. Maar dat is niet het geval, nu zouden de mensen alleen een symbolische betaling krijgen.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio