Woordvoerder spreekt informatie formeel tegen

Personeel ASZ staakt tegen bonus voor directie

Personeel ASZ staakt tegen bonus voor directie

Het personeel van het ASZ legde van 14 tot 15 uur het werk neer.pvm Foto: © Peter Van den Bossche

AALST - Een plotse staking tegen de plannen van de raad van bestuur om zichzelf een bonus toe te kennen, werd gisteren betreurd door de directie. 'De actie is gebaseerd op foute informatie', aldus de directie van het ziekenhuis.

Gisteren riep de socialistische overheidsvakbond het ACOD het personeel van het ASZ op om tussen 14 en 15 uur het werk neer te leggen.

De directie betreurt de gang van zaken, de actie is gebaseerd op foutieve informatie.

'De informatie is flagrant fout en geeft verkeerde cijfers en eenzijdige uitspraken die een verkeerd daglicht werpen op de feiten', zegt woordvoerder Katleen Van Der Biest.

'We zijn volop aan het onderhandelen voor een nieuw statuut, we merken dat de vier dagen sociaal verlof daar uit verdwenen zijn', zegt Acod-secretaris Lydie Van Meerhaeghe. Aan de andere kant is er dan het nieuws dat de directie zichzelf een bonus wil toekennen.'

Besprekingen

De directie geeft toe dat er besprekingen zijn geweest rond het toekennen van een directievergoeding.

'De definitieve beslissing hierover dient echter genomen te worden door de raad van bestuur. Het voorstel tot toekenning van een directievergoeding maakt deel uit van een algemeen beleid dat binnen het ASZ wordt gevoerd rond marktconforme verloning van alle medewerkers en dit op alle echelons.'

'De afgelopen twee jaar werden in dit kader al heel wat beslissingen genomen. Zo werd voor alle contractuele personeelsleden in een uitgebreide tweede pensioenpijler voorzien die veel verder gaat dan de gebruikelijke 2 procent. Zo werd er ook beslist om voor de knelpuntberoepen extra inspanningen te leveren in de vorm van overname van anciënniteit bij de berekening van de lonen, en extra vergoedingen voor oncomfortabele werkuren', zegt nog Katleen Van Der Biest.

'Het invoeren van een nieuw personeelstatuut zit momenteel in een eindfase. Ook daarin werd, rekening houdend met de financiële mogelijkheden en de wettelijke beperkingen die een openbaar ziekenhuis op dit vlak kent, een marktconform statuut nagestreefd. Verloning vormt hierin één aspect naast de uitgebreide mogelijkheden van verlof, loopbaanonderbreking, en dergelijke meer. De reactie van de vakbonden doet uitschijnen dat de toekenning van een directievergoeding ten koste zou gaan van aanwerving van bijkomend personeel, het verminderen van de werkdruk en de verdere vaste benoemingen. Dit is totaal onjuist. Het ASZ investeert zeer veel in het aantrekken van nieuwe personeelsleden, zeker voor deze diensten die met een hoge werkdruk kampen. Er wordt een zeer actief wervingsbeleid gevoerd en het toekennen van een directievergoeding staat dit op geen enkele wijze in de weg.'

Lydie Van Meerhaeghe: 'De directie wilde dat in alle stilte beslissen, het is nu gelekt. Graag zullen ze dat niet hebben.'

Het punt stond gisteren niet op de agenda, maar kent wel zijn normale procedure. Na stemming wordt het voorgelegd aan de vakbonden.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio