Oppositie wil warrelnetten op het strand verbieden

Oppositie wil warrelnetten op het strand verbieden

Foto: © vln

BLANKENBERGE - De SP.A wil een politieverordening die het plaatsen van alle strandtuigen zoals palen, netten en ankertuigen verbiedt. 'Warrelnetten kunnen echt niet', meent de oppositiepartij. De meerderheid stemde het voorstel gisteravond echter weg.

'Het kan toch niet dat Sea Life er alles aan doet om zeezoogdieren te redden, terwijl ze vijfhonderd meter verder verdrinken in warrelnetten.' SP.A-gemeenteraadslid Pierre Fourier windt er geen doekjes om: zijn fractie wil alle visserij op het strand van de badplaats verbieden en vindt dat de andere kustgemeenten het best dat voorbeeld volgen.

'Het artikel in Het Nieuwsblad legde nogmaals de vinger op de wonde', steekt Fourier van wal. 'Onlangs spoelden hier nog twee dode bruinvissen aan op het strand. Een van de voornaamste doodsoorzaken zijn de warrelnetten. Het gebruik van dergelijke netten als hobby in het paaiseizoen staat trouwens haaks op de inspanningen van de overheid om de visstocks te beschermen. Ze zijn zodanig efficiënt dat ze het recreatieve karakter overstijgen en zelfs in competitie treden met de beroepsvisserij.'

'En dan heb ik het nog niet over het veiligheidsaspect. Ze vormen een gevaar voor de badgasten die pootje baden in de branding. De reglementering is op zijn minst een chaos en veel controles zijn er evenmin. In Oostende geldt er al een verbod, maar als je de situatie in andere kustgemeenten onder de loep neemt, ontdek je soms kafkaiaanse toestanden. In De Haan bijvoorbeeld hebben ze tien kilometer kust, maar hebben ze vergunningen uitgereikt voor dertig kilometer netten.'

Volgens wetgeving
De meerderheid volgde gisteravond tijdens de gemeenteraad niet de eis van de SP.A om warrelnetten te verbieden. 'Uit een controle van de Inspectie Zeevisserij blijkt dat de warrelnetten die in Blankenberge gebruikt worden, beantwoorden aan de wetgeving. Daarnaast is er geen wetenschappelijk bewijs geleverd dat bruinvissen in die netten zijn terecht gekomen', zei burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD).

'Ik ben opgelucht dat het stadsbestuur de visie van SP.A niet volgt. Ik vis al tien jaar met warrelnetten en heb nog nooit een bruinvis aangetroffen. De beroepsvissers leggen warrelnetten van zeven meter hoog in zee en daar zijn er problemen met bruinvissen die dan aanspoelen', aldus sportvisser Jacques Degrande.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio