60+ stewardess mag blijven vliegen

60  stewardess mag blijven vliegen

Foto: Jobat.be

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM mag stewardessen niet vroeger met pensioen sturen als zij daar niet mee instemmen, zo heeft een rechtbank bepaald.

KLM had met de vakbonden cao-afspraken gemaakt waarin was opgenomen dat contracten van stewards en stewardessen beëindigd mogen worden wanneer ze de leeftijd van 60 jaar bereiken. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling en de kantonrechter was er echter sprake van verboden leeftijdsdiscriminatie.

In de cao is bepaald dat contracten van onbepaalde duur aflopen wanneer de stewardess 60 jaar wordt, waarna ze van haar pensioen kan genieten. Wie toch wil doorvliegen, moet een verzoek indienen. Als dat gebeurt, wordt het contract normaal gezien met vijf jaar verlengd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn zoals arbeidsongeschiktheid of slecht functioneren.

De rechtzaak kwam er naar aanleiding van een conflict tussen KLM en een 61-jarige stewardess. Na haar verzoek om vijf jaar langer te werken, kreeg ze een verlenging van een jaar aangeboden. Daarna zou opnieuw bekeken worden of ze nog mocht doorvliegen. De stewardess ging in op het voorstel, maar niet zonder protest.

>

>

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees