Coaches voor nieuwkomers

© © Rudy De Saedeleir

Vijftien 'inburgeraars' in Liedekerke worden een half jaar gekoppeld aan evenveel 'inburgeringscoaches'. Liedekerke doet samen met de stad Antwerpen de proef voor Vlaanderen met dit in het buitenland al beproefde concept.

(rds)

In het gemeenschapscentrum Warande vond het eerste inburgeringsfeest plaats. Liedekerke kent een forse instroom van allochtonen. In de basisscholen steeg het aantal kinderen met anderstalige ouders naar 20 tot 25 procent. Het gemeentebestuur reageerde vrij laat op deze demografische golf, maar intussen werd via het OCMW een integratiedienst opgericht en een integratieambtenaar aangeworven. De gemeente springt via Vormingplus Antwerpen nu ook op de kar van een opgemerkt proefproject met Europese en Vlaamse steun. Het bestaat erin dat plaatselijke inwoners zich als 'inburgeringscoaches' zes maand lang persoonlijk ontfermen over allochtone nieuwkomers, de 'inburgeraars'.

'Het concept bestaat al met succes onder meer in Nederland en Canada', zegt Sue Tack, projectverantwoordelijke bij Vormingplus Antwerpen. 'Wij doen de proef voor Vlaanderen, waarbij we duo's vormen en opvolgen om de ervaringen te bundelen. Dat moet leiden tot een website en een draaiboek voor inburgeringscoaches dat overal in Vlaanderen gratis ter beschikking komt. We doen de proef zowel in een grootstad, Antwerpen als in een kleinere gemeente, Liedekerke, waar 15 duo's werden gekoppeld.'

Er kwamen in Liedekerke 44 spontane aanmeldingen van inburgeraars en inburgeringscoaches. Dertig van hen kwamen op gesprek bij Majida Bellal van Vormingplus Antwerpen. Haar taak was de gepaste 'matches' te vinden tussen de nieuwkomers en de autochtone Liedekerkenaren. De Liedekerkse inburgeraars komen uit landen uit Afrika, Europa, Oost-Europa en Azië. Er is een piek bij de 40- tot 50-jarigen en de meerderheid woont al tien tot vijftien jaar in ons land, maar is nog relatief nieuw in Liedekerke.

'De coach en de inburgeraar spreken zelf af hoe vaak en wanneer ze elkaar zien. Dat gebeurt in een afsprakennota', vertelt Majida. 'De coach is vertrouwd met het sociale leven, kent de verenigingen, de sportclubs, de activiteiten. Bedoeling is dat ze samen geregeld naar (club)activiteiten gaan, zodat de inburgeraar kan proeven van het aanbod, nieuwe mensen ontmoet en tegelijk actief Nederlands leert spreken. We vragen de verenigingen en clubs zich open te stellen voor dit project en daar wordt goed op ingegaan. Zo mogen alle inburgeraars en inburgeringscoaches volgende week gratis naar de laatste generale repetitie van het nieuwe totaalspektakel van De Motoen.'

In de komende zes maanden zijn er nog twee uitwisselingsmomenten om de vragen en behoeftes na te gaan.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus