Veel kritiek tegen bestemmingswijziging landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Bewoners moeten wijken voor nieuwe industriezone

Bewoners moeten wijken voor nieuwe industriezone

Schepen Eric Spitaels leidde de druk bijgewoonde infovergadering in.vg Foto: © vg

GERAARDSBERGEN - Op een druk bijgewoonde en woelige infovergadering stelde de provincie dinsdagavond het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Geraardsbergen voor. Dat er langs de Astridlaan, vanaf de Galgestraat, een industriegebied komt waar nu nog huizen staan, zint de bewoners niet.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt de contouren vast van het stedelijk gebied en kleurt daarin de zones die bestemd zijn voor wonen, industrie en recreatie. Men kan de plannen inkijken tijdens het openbaar onderzoek over het RUP tot en met 8maart. Bezwaarschriften zijn mogelijk. De provincie organiseerde dinsdagavond een infovergadering over het RUP en daar kwamen ruim tweehonderd verontruste burgers op af.

Vooral de inkleuring van het gebied vanaf de Galgestraat, langs de N42, leidde tot protest. Nu is het nog landschappelijk waardevol agrarisch gebied, maar vanaf de Galgestraat tot de spoorweg wordt het een industrieterrein voor bedrijven die grondstoffen recupereren. Hier staan nu nog vijf woningen die wel zonevreemd waren, maar legaal gebouwd. Als het terrein volledig wordt ontwikkeld, moeten die huizen wijken.

KMO-zone

'Waarom maakt men er geen KMO-zone van, waardoor bewoning mogelijk blijft? Nu staan we voor voldongen feiten', klaagt een van de eigenaars. 'Waarom werden we niet eerder ingelicht? En wanneer wordt het terrein ontwikkeld? Wat gaan we als vergoeding voor onze huizen krijgen?' Veel netelige vragen voor de provinciale ambtenaren.

'Er moet ook ruimte voorzien worden voor probleemactiviteiten zoals recuperatiebedrijven. We hebben dit nu gepland op de locatie die het minst storend is', verklaart provinciaal beambte Patrick Wohlmutter. 'We wilden in elk geval de breekinstallatie weg op de Unalsite en dus moest er een alternatief terrein voorzien worden.'

Geen zekerheid

Intussen zijn aan de N42 al terreinen opgekocht door de eigenaar van de recuperatiefabriek. De bewoners zijn er dan ook van overtuigd dat ze via verkoop of onteigening de baan zullen moeten ruimen. 'Maar wij kunnen u geen zekerheid bieden. Het is aan de ontwikkelaar of die terreinen effectief worden aangewend voor industrie', zegt de provincie.

De bewoners dropen heel ontgoocheld af en klaagden over de heel sombere vooruitzichten die het RUP hen biedt.

www. geraardsbergen.be

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio