Actiecomité schiet huidig masterplan Oosteroever af

Bewoners in verweer tegen dempen Visserijdok

Bewoners in verweer tegen dempen Visserijdok

Johan Smalle van de vzw Oosteroever eist dat er met alle partners gesproken wordt.efo Foto: © efo

OOSTENDE - De vzw Oosteroever is niet te spreken over het stedelijke plan voor de Oosteroever. Ze luiden ook de alarmbel over een nieuw plan voor de haven.

Eind april keurde de Oostendse gemeenteraad het Palmboutplan voor de Oosteroever, genoemd naar het gelijknamige studiebureau, unaniem goed. 'Dat plan werd op maat geschreven van de projectontwikkelaars en houdt geen rekening met de bewoners en met de honderd aanwezige bedrijven', zegt Johan Smalle, voorzitter van de vzw Oosteroever. 'Met de echte belanghebbenden, zoals bewoners, eigenaars, bedrijven en verenigingen, werd niet gesproken. En voor de mobiliteit zijn geen oplossingen voorzien.'

Blauw

De vzw Oosteroever groepeert vierhonderd leden en is ook niet opgezet met de gevolgde procedure. 'De visie op ruimtelijke ordening begint met overleg met de actoren van de site. Pas daarna maak je plannen en op basis daarvan worden projecten ingediend. Maar dat is in het dossier van het Palmhoutplan duidelijk niet gebeurd. We zijn nog altijd geen gesprekspartner. Men gaat net omgekeerd te werk', aldus de vzw.

De vereniging was aanvankelijk wel positief over het Oosteroeverplan omdat het Visserijdok behouden bleef. 'In het plan is er geen sprake van om dat dok te dempen, het staat zelfs helemaal ingekleurd als blauw. Maar onze vreugde was van korte duur. Vorige week werd het openbaar onderzoek opgestart voor de afbakening van het zeehavengebied Oostende. En daar staat dat het dok opnieuw voor bijna de helft gedempt wordt. De twee plannen spreken elkaar volledig tegen. Uiteraard zullen we opnieuw bezwaar indienen, want de plannen voor het dempen van het dok zijn nog altijd actueel. Beide plannen spreken elkaar gewoon tegen.'

Dat laatste wordt echter ontkend door Thomas Pollet, woordvoerder van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). 'De ideeën over het niet dempen van het dok zijn onjuist. De lijn van de afbakening tussen het Oosteroeverplan en het zeehavengebied loopt net op de Hendrik Baelskaai.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio