Bornemse verenigingen krijgen subsidies

BORNEM - Het Bornemse gemeentebestuur heeft aan scholen, sport- en culturele verenigingen subsidies gegeven.

‘Nadat de organisaties hun werkingsverslagen en andere gegevens hebben binnengebracht, kunnen de beschikbare budgetten verdeeld worden. Zo krijgen alle oudercomités van de Bornemse basisscholen dit jaar een vast bedrag van 10,72 euro per leerling toebedeeld. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen zodat het jaarlijks verandert', klinkt het bij het gemeentebestuur. ‘Aangezien er in Bornem 1.958 leerlingen schoolliepen in de basisscholen werd hieraan 20.989,76 euro uitbetaald. Ook de jeugdverenigingen kregen heel wat centjes. In totaal werd voor 31.087,33 euro betaald. Ook alle kinderopvanginitiatieven worden jaarlijks gesubsidieerd. Dit jaar werd hiervoor 8.405,60 euro vrijgemaakt. Dat is zowel voor de onthaalouders die zijn aangesloten bij de opvanggezinnen BOWI, de mini-crèches, de zelfstandige onthaalouders als het kinderdagverblijf Kabouterland.'

De socio-culturele verenigingen konden hun aanvragen binnenbrengen tot 31 januari 2011, waardoor de effectieve verdeling daarvan nog moet gebeuren. ‘Hiervoor wordt jaarlijks 21.000 euro op het budget voorzien. Sowieso krijgt elke erkende vereniging al een basistoelage.' Er zijn ongeveer 80 verenigingen die een subsidie aanvragen.

Daarnaast krijgen ook sportverenigingen financiële steun via een eigen subsidiebeleid. Vorig jaar ontvingen de Bornemse sportclubs 32.540 euro aan subsidies. Ook dit jaar zullen de sportclubs op dit bedrag kunnen rekenen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio