Werken in Averbode Bos gaan laatste fase in

Werken in Averbode Bos gaan laatste fase in

De bossen van Averbode. if

AVERBODE/LAAKDAL - Nu het broedseizoen achter de rug is, kan in Averbode Bos en Heide de laatste fase van de natuurherstelwerken van start gaan.

Het voorbije jaar werden in het natuurgebied al enkele zones opengekapt en geplagd. Bedoeling is in die zones een deel van de oorspronkelijke vennen, heide en landduinen te herstellen. Die laatste fase is gisteren gestart.

De aannemer gaat de natuurlijke waterhuishouding en de historische vennen en vijvers opnieuw aanleggen. Met grootschalige grondwerken worden de originele venbodemprofielen terug uitgegraven en wordt de voedselrijke toplaag van landbouwpercelen afgegraven.

Daarnaast worden waterhuishoudingswerken uitgevoerd. Concreet wil dat zeggen dat er regelbare stuwen komen, er enkele grachten worden gedempt en er dijken worden aangelegd. Om bezoekers voluit te laten genieten van het natuurgebied, komen er ook nieuwe paden en bruggen.

De werken in Averbode Bos en Heide zijn vorige week gestart en zullen tot 2011 duren. Ze zijn verspreid over de gemeenten Scherpenheuvel-Zichem, Laakdal en Tessenderlo.

www.averbodebosenheide.be

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio