Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor centrum van As goedgekeurd

Handel en wonen voor opleving centrum As

AS - As kiest voor een hart waar lokale handel en wonen centraal staan. De gemeente zoekt nog projectontwikkelaars.

Het gemeentebestuur heeft plannen om het centrum van As verder uit te bouwen. Het daarvoor opgestelde Ruimtelijk Uitvoeringsplan (rup) kan op een principiële goedkeuring rekenen.

As legt de klemtoon duidelijk op een lokaal handelscentrum met een interessant aanbod aan detailhandel. ‘Gecombineerd met een gestructureerd dienstenaanbod', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Seurs (Voluit!). ‘Dat zal meer leven brengen in het centrum. De versterking van het gebied rond de kerk vervult hierbij een zeer belangrijk rol. Op deze manier willen we het hart van de gemeenten een herkenbare identiteit geven, uiteraard op maat van de Assenaar.'

Het plan voorziet eveneens in een ruim woonblok tussen de school en de Dorpsstraat, met op de gelijkvloerse verdieping de mogelijkheid voor handel en horeca en ondergrondse parkeergelegenheid (voor bewoners).

Aan de overzijde van het plein kom een nieuwbouw. ‘Daar zal onder meer de bibliotheek worden ondergebracht. Bij het indelen van de parkeergelegenheid denken we in functie van alle omliggende activiteit. Het plein wordt verkeersvrij en met zicht richting de kerk.'

Parallel aan het centrumplan is een ruime zone afgebakend voor de scholen, de kerk met groenplein en enkele bijkomende woonblokken waarin diensten en woningen gecombineerd worden.

‘Omdat de verkeersveiligheid hier voornaam is krijgen de twee scholen een parkparking en zullen we toezien op een goede verkeersdoorstroming. Het groene karakter overheerst hier.'

Het gemeentebestuur zoekt projectontwikkelaars voor de verwezenlijking van de plannen. As wil een publiek-private samenwerking opstarten.

Volksvergadering

De bewoners zijn welkom op 30mei voor een volksvergadering in het gemeenschapscentrum omdat ook hun mening telt.

Het openbaar onderzoek naar het rup start op 22mei en loopt zestig dagen. Officiële bezwaren kunnen dan ingediend worden bij het gemeentehuis op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio