CDH-voorzitter Joëlle Milquet noemt zichzelf een 'vrouw van evenwichten'

'De komst van de SP.A zou goed zijn'

'De komst van de SP.A zou goed zijn'
CDH-voorzitster Joëlle Milquet wil de SP.A in de regering. 'De Vlaamse socialisten hebben een interessante visie op het federalisme en de solidariteit', klinkt het.Verschelden en Bart Brinckman

Gelooft u dat het Octopusoverleg iets zal opleveren?

Joëlle Milquet: 'Wat de karikaturen ook mogen zijn, ik heb altijd een efficiënt federalisme verdedigd. Bepaalde bijkomstige bevoegdheden kunnen naar de regio's. Ik denk bijvoorbeeld aan economische steun aan ondernemingen of zaken als energie en milieu. Wat werk betreft, wil ik geen regionalisering van de RVA of van het statuut van mensen die een uitkering krijgen. De uitkeringen zelf moeten ook federaal blijven. Maar het regionaliseren van de activering en begeleiding van werklozen is voor ons geen taboe. Tegelijk kunnen andere bevoegdheden zoals preventieve gezondheidszorg opnieuw naar het federale niveau.'

Premier Guy Verhofstadt benadrukte gisteren nog maar eens dat de federale overheid in geldnood komt.

'Ik vind dat een hallucinante uitlating als je weet dat de federale regering acht jaar lang een slecht begrotingsbeleid heeft gevoerd en een deficit van 3,6 miljard euro achterlaat. De oorzaak van de problemen ligt niet bij de manier waarop de gemeenschappen en gewesten gefinancierd en bestuurd worden. Het probleem is het gat in de federale begroting. De federale regering moet dus oplossingen vinden om het begrotingstekort weg te werken en een minimum aan beleidsruimte te vinden voor nieuwe initiatieven. Daarvoor zal er iets moeten gebeuren op het vlak van de uitgaven en van de inkomsten.'

Valt dat te combineren met een grote fiscale hervorming?

'De liberalen moeten enkele paarse beslissingen toch eens tegen het licht houden. Door sommige fiscale hervormingen liggen de ontvangsten een miljard euro lager dan geraamd. Wat gaat men nu doen: het gat nog een miljard groter maken? Je moet redelijk zijn. Natuurlijk zijn fiscale stimuli soms nodig. Wij pleiten ook voor een verlaging van de fiscale druk op de lage lonen. Maar er zijn nog heel wat wensen. Het geld moet toch gaan naar de zaken die het meest dringend zijn. Je kan niet willen investeren in justitie en politie en tegelijk een nieuw gat slaan aan de ontvangsten.'

Is een staatshervorming nu makkelijker dan met de oranje-blauwe partners?

'Natuurlijk. Niet omdat de PS erbij is gekomen of omdat wij van mening zouden veranderd zijn, maar de toestand is helemaal anders. Oranje-blauw beschikte met vier partijen niet over een tweederde meerderheid. Nu zitten er acht partijen rond de tafel. Je kan niet met vier partijen een akkoord sluiten en daarna bij andere partijen om steun aan bedelen.' 'Daarnaast beschikte de N-VA over een enorm machtige positie tijdens de oranje-blauwe onderhandelingen. De partij kon tegen elke versterking van het federale niveau haar veto stellen, want zonder de N-VA hadden we zelfs geen gewone meerderheid meer. Met zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd is het moeilijk werken. Vandaag is de N-VA zelfs niet nodig voor een tweederde meerderheid.'

Gelooft u echt dat deze formatiepoging zal lukken?

'Als er voldoende goede wil is, kunnen we eruit raken. Of die er echt is, weet ik niet. Open VLD heeft altijd het belang van een goed sociaal-economisch akkoord benadrukt.Nu komen ze plots met een gespierd communautair discours, dat volgens mij zuiver pre-electoraal geïnspireerd is. Ze moeten weten wat ze willen.

De vijf partijen van de interimregering hebben een akkoord getekend waarin staat dat Yves Leterme (CD&V) op 23 maart de fakkel overneemt. Dat is een gegeven woord, daar kunnen we dus niet op terugkomen. Maar er staat daar nergens dat er op die datum een volledig uitgewerkt akkoord moet zijn over de staatshervorming. Dat gaat ook niet, zoiets is een werk van lange adem.' 'Als men wil slagen dan werkt men en probeert men naar buiten uit een beetje discreet te zijn. Als men dat niet wil, dan zou men het beter onmiddellijk zeggen in plaats van onze tijd te verliezen. Ik begin er genoeg van te krijgen dat men bananenschillen in het rond strooit met de bedoeling Leterme te laten uitglijden.'

Wat wordt volgens u de definitieve coalitie?

'Ik hou van evenwichten. Eenzelfde coalitie langs de twee zijden van de taalgrens is evenwichtig. Dat zou betekenen dat de SP.A erbij komt. Ik heb daar geen persoonlijk belang bij maar de komst van de Vlaamse socialisten zou goed zijn. Het is een partij die een interessante visie heeft op het federalisme en de solidariteit.'

Wat vindt u van uw imago in Vlaanderen?

'Als ik Vlamingen tegenkom, zijn die altijd vriendelijk. Ik ben ook niet 'madame non'. Maar de politiek leeft nu eenmaal van karikaturen.'Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees