Fuiven moeten voortaan om 2 uur 's ochtends deuren sluiten

Jongeren verrast door sluitingsuur voor fuiven

Jongeren verrast door sluitingsuur voor fuiven

David Kustermans, Kasper Troch en Dorien Decoster: verrast door het sluitingsuur.cbl Foto: © cbl

HERENT - Feestjes in Herent moeten voortaan stoppen om 2 uur 's ochtends. Het gemeentebestuur wil zo het nachtlawaai inperken. Jongeren zijn niet te spreken over de maatregel.

'We waren eigenlijk nogal verbaasd toen we dit nieuws vernamen', zegt Kasper Troch (18) uit Winksele. Toen hij de bevestiging kreeg van zijn aanvraag voor de Pigs-fuif in zaal Den Ouden Tijd in Herent stond daarop te lezen dat het einduur van de fuif op 2 uur 's nachts was vastgelegd.

'We organiseren deze fuif om de monitoren van de speelpleinwerking te ondersteunen', zegt de jongeman. 'Vorig jaar moest de fuif om 5uur stoppen, nu al om 2 uur. Terwijl zo'n fuif dan pas echt op gang begint te komen. We wisten wel dat er al langer sprake was van dergelijke regels maar we hadden niet verwacht het er effectief zou van komen', zegt hij.

'Het is niet alleen een domper op de feestvreugde, maar ook een streep door onze rekening', vult David Kustermans (22) uit Winksele aan. Hij is penningmeester van jeugdhuis De Bar Diependaal. 'We hielden eind april onze jaarlijkse cocktailavond en draaiden een derde minder omzet dan anders. Ook wij moeten het hebben van zulke fuiven om geld in het laatje te brengen.'

'Wij organiseren slechts twee fuiven per jaar', aldus nog Kustermans. 'Daarnaast zijn er ook de scoutsfuiven. Tussen het jeugdhuis en enkele bewoners van de buurt zijn er al een tijdje spanningen. Die hebben nu hun toppunt bereikt, vrees ik.

Zwakkeren beschermen

Volumeknoppen en deuren van fuifzalen moeten voortaan dus om 2 uur dicht. Burgemeester Willy Kuijpers (WIJ) bevestigt dat sluitingsuur. 'We hebben in het verleden altijd aanvraag per aanvraag bekeken en onze voorwaarden gesteld', vertelt hij. 'Nu zijn we echter een algemene fuifnota aan het opstellen, die ook de nationale bepalingen rond de beperkte geluidsnormen en het verbod op verkoop van drank aan minderjarigen bevat.'

Kuijpers stelt dat de fuifnota wel nog door de politiediensten, de cultuur- en jeugddienst en het schepencollege moet worden bekeken en goedgekeurd. Het is volgens hem niet de bedoeling de fuiven te treffen maar wel om het nachtlawaai terug te dringen. 'We willen ook af van te jonge fuifgangers die zichzelf overschatten en er buiten al kotsend een boeltje van maken. De buurtbewoners zijn in dit verhaal de zwakkeren die door het beleid beschermd moeten worden', aldus de burgervader.

Oppositielid Maarten Forceville (CD&V) hoopt nog op een compromis.

'Het is blijkbaar een eenzijdige beslissing van het gemeentebestuur. We hebben alsnog een brief naar de burgemeester en het schepencollege gestuurd. Wat niet wil zeggen dat we niet vinden dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid draagt.'

Forceville stelt voor een overlastmanager aan te stellen die in rechtstreeks contact staat met de politie. Die zou dan de route van de patrouilles kunnen afstemmen op de fuiven.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio