Priorzegels blijven eeuwig geldig

De Post voerde de Priorzegel in december 2002 in en schaft hem op 1 augustus weer af. Vanaf dan worden alle brieven prioritair behandeld, wat betekent dat tijdig geposte brieven 's anderendaags ter plekke moeten zijn. De Post garandeert dat dit in 95 procent van de gevallen lukt.

Het woordje prior verdwijnt dus van de nieuwe postzegels. 'Oude zegels blijven eeuwig geldig', zegt Lens, 'zelfs zegels waar geen waarde op staat. Of het woordje prior nu op de zegel staat of niet, maakt geen enkel verschil. Er moet enkel voor 52 cent zegels geplakt zijn.'

Voor de buitenlandse post blijft het woordje 'prior' wel belangrijk: de tarieven verschillen, en ook de afhandeling. De blauwe prior-vignetten hebben al jaren geleden de 'par avion' van vroeger vervangen. Ze zijn over heel de wereld geldig, en zorgen overal voor een snellere afhandeling, omdat er een toeslag voor betaald is.

De Post heeft nu ook op een simpele manier het onderscheid tussen pakjes en brieven beter gedefinieerd: wat zonder persen in een standaardbrievenbus geraakt (3 cm op 23), mag als brief verzonden worden. Al de rest is voor de post een pakje. (bm)

Corrigeer

NIEUWS