VDAB brengt lokale arbeidsmarkten in Vlaanderen in kaart

Genkse wijk Termien kent slechtste werkloosheidscijfers

Genkse wijk Termien kent slechtste werkloosheidscijfers

In Termien reageren ze verrast op de resultaten dat de wijk zo slecht scoort. rgg Foto: © Ralph Gregoor

GENK - Nergens in Vlaanderen scoort een wijk of deelgemeente slechter op vlak van werkloosheid dan in de Genkse wijk Termien. Dat blijkt uit een onderzoek van de VDAB die de werkloosheidcijfers in kaart bracht.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) onderzocht de werkloosheidcijfers van alle Vlaamse wijken op basis van een aantal criteria. 'We hebben de wijken met elkaar vergeleken en enkele zaken onderzocht', zegt Kris De Graef van de studiedienst van de VDAB. 'Zo bekeken we het aandeel van langdurig werkzoekenden, arbeidsgehandicapten, laaggeschoolden, jongeren onder de 25 jaar, niet-werkende werkzoekenden en allochtonen in de wijken. Op basis van die gegevens konden we de werkloosheid op gemeenteniveau in kaart brengen. De wijk Termien staat bovenaan op alle criteria, buiten het aandeel van arbeidsgehandicapten.'

Vertekend beeld

In de wijk zijn de buurtbewoners karig met commentaar. Ze willen liever niet reageren op het nieuws, al stellen ze zich vragen bij de berekeningsmethode van de VDAB. De inwoners lijken alvast niet lang wakker te liggen van de resultaten. Burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk is wel verrast.

'Termien bestaat uit ongeveer vijfduizend inwoners en behoorde vroeger tot de betere wijken van Genk', zegt Dries. 'De wijk bestond vroeger vooral uit mijnwerkers, maar die zijn nu uiteraard met pensioen en velen zijn ook weggetrokken uit de wijk. Hun kinderen wonen wel nog in Termien en daar is er inderdaad meer werkloosheid. Er wonen vaak laaggeschoolde jongeren.'

'Toch waren er in 2010 volgens onze cijfers ongeveer 205 werklozen in de wijk wat neerkomt op nog geen vijf procent van de bevolking. De helft daarvan is meer dan een jaar werkloos. Het aandeel laaggeschoolden is wel groot en komt uit op zestig procent. Bij de allochtonen is dat ook dertig procent. We vermoeden dan ook dat net deze criteria van de VDAB in Termien hoog scoren en al de rest niet, waardoor er een beetje een vertekend beeld is opgewekt.'

Het aantal werklozen in Genk is wel al enkele jaren vrij hoog.

Nieuwe projecten

'Dit komt onder meer door de diverse samenstelling van de bevolking in de stad. We proberen als stad oplossingen te zoeken, vooral bij jongeren, laaggeschoolden en langdurig werklozen. Op jaarbasis investeren we bijna een miljoen euro in deze doelgroepen via trajectbegeleiding en onderwijs. De cijfers van de VDAB zijn een handig gegeven dat we zeker zullen meenemen in het lanceren van nieuwe projecten om de werkloosheid in de wijken tegen te gaan.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio