Gaslek was menselijke fout

Gaslek was menselijke fout

Fluxys onderzoekt sinds donderdagavond de plek van het gaslek.ibo Foto: © Inge Bosschaerts

ROTSELAAR - Een menselijke fout ligt aan de basis van het gaslek in Rotselaar. Per vergissing zou er vroegtijdig aardgas onder hoge druk in de leiding gekomen zijn.

Fluxys is al sinds donderdagavond 18.30uur in de weer om de oorzaak van het grote gaslek in Rotselaar te achterhalen. Uit de eerste vaststellingen blijkt nu dat een menselijke fout aan de basis ligt.

De leiding waar het allemaal om draait is een nieuwe hogedrukleiding van Fluxys, tussen Opwijk en de grens met Duitsland. Die werd donderdag in gebruik genomen, maar bij het vullen van de buizen met gas liep het mis. Er ontstond een enorme knal, gevolgd door een groot lek waarbij het gas drie uur lang met een oorverdovend lawaai uit de buis ontsnapte. Gevolg: duizend omwonenden moesten geëvacueerd worden, de E314 werd afgesloten en ook het treinverkeer werd stilgelegd. Nu blijkt dus dat het wellicht een menselijke fout is die het incident veroorzaakt heeft.

Stuk buiten gebruik

'Uit onze eerste vaststellingen blijkt dat een menselijke vergissing ertoe geleid heeft dat er aardgas voortijdig onder hoge druk in een aftakking van de hogedrukleiding terechtkwam', zegt Bérénice Crabs van Fluxys. 'Het lek situeerde zich dus niet in de nieuwe leiding zelf, maar wel in een aftakking die donderdag nog niet operationeel was. Nieuwe onderzoeken hebben ook bevestigd dat een structureel gebrek aan de infrastructuur uitgesloten is. Voor we de leiding in gebruik namen werd ze trouwens ook onder toezicht van een onafhankelijk controleorganisme uitvoerig getest.'

Verontschuldigingen

Fluxys neemt volgens Crabs de verantwoordelijkheid voor het incident op zich en wil zich bij de buurtbewoners verontschuldigen voor de bange momenten en het ongemak dat ze hebben doorgemaakt. 'Wij zullen ook persoonlijk contact opnemen met de buurtbewoners en de burgemeesters van Rotselaar, Holsbeek en Leuven.'

De burgemeester van Rotselaar, Dirk Claes (CD&V), uitte kritiek op Fluxys. Volgens hem was het bedrijf niet standby toen de leiding gevuld werd en is de afstand waartussen de gastoevoer afgesloten kan worden te groot, waardoor het te lang duurt eer het effect merkbaar is. Crabs weerlegt die kritiek. 'Onze mensen stonden wel degelijk paraat', zegt ze. 'Bovendien duurt het altijd een tijdje om de gastoevoer af te sluiten. Bij elektriciteit volstaat het op een knop te drukken om de toevoer af te sluiten, bij gas is daar meer tijd voor nodig.'

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio