Het Grote Fietspadenrapport van Gent... 4 jaar later

Wat is er verbeterd? Bedroevend weinig

ANTWERPSESTEENWEG - In 2008 raasden de auto's vlak naast het smalle fietspad. In 2012 is daar nog niets aan veranderd. jul Foto: © CREDIT: ImageDesk.be / Julie La

GENT - Vier jaar geleden kwamen Dampoort, Sint-Lievenspoort en Antwerpsesteenweg naar voren als belangrijkste ‘zwarte punten' in het Grote Fietspadenrapport van onze krant. Diverse knelpunten werden daarbij aangehaald voor deze kruisingen, die allen onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest vallen. Daar moet vier jaar later dan wel iets veranderd zijn, toch?

De Dampoort werd in 2008 met stip verkozen tot het gevaarlijkste kruispunt van Gent voor fietsers. Er is niet alleen de veelheid aan kruispunten - vlot acht stuks, en dan rekenen we de inrit aan het station niet eens mee. Dat wordt voor een stuk opgevangen doordat je op een aantal plaatsen in twee richtingen over het fietspad kan. Maar dat is niet overal het geval. Dit maakt de Dampoort een complex gegeven om aan te snijden en dat voor alle weggebruikers eigenlijk.

In 2008 noteerden we al klachten over de oversteekplaats aan de Kasteellaan, waar alleen verkeerslichten een veilige oversteek kunnen garanderen. Ook de inrit van de parking aan het station wordt als gevaarlijk omschreven. Hoewel het fietspad er goed afgescheiden ligt van de weg, hebben buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs die de parking opdraaien, het moeilijk om fietsers te zien.

Wat is er veranderd na vier jaar?

Dat is snel samengevat: weinig. ‘Het grote probleem is het volgende: wil je de vele kruispunten op de Dampoort aanpakken, dan moet het hele punt heringericht worden', zegt Silvie Syryn van het agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest.

‘Dat zal ook gebeuren, maar dat moet in overleg met de stad en met Infrabel gebeuren. En er kan niet tegelijk aan het Sint-Pietersstation gewerkt worden én aan Dampoort. Dus moet de Dampoort wachten tot de werken aan het Sint-Pietersstation zijn afgerond (rond 2020). Het is ook niet zo dat we in die tijd stilzitten: er worden plannen gemaakt en oplossingen uitgewerkt.'

‘In tussentijd proberen we wel nog continu de Dampoort veiliger te maken. Zo komt er een oversteekplaats met verkeerslichten, die door voetgangers en fietsers kunnen worden bediend, op de Kasteellaan ter hoogte van de Gandastraat. Maar een concrete timing is er nog niet. Wat de inrit van de parking voor autocars betreft, die zal begin volgend jaar opschuiven naar de Kasteellaan om dat probleem op te lossen.'

2. SINT-LIEVENSPOORT

‘Een batterij onoverzichtelijke verkeerslichten', titelden we in 2008 over de situatie aan de Sint-Lievenspoort. Wie het kruispunt wil oversteken van de Sint-Lievenslaan richting Ledeberg, speelt met zijn leven. Op het moment dat de fietsers groen krijgen, hebben ook de automobilisten die afslaan richting snelweg, dat. Omdat automobilisten ook het verkeer dat van links komt in de gaten moeten houden, is het voor hen moeilijk om ook de fietsers te zien. In andere klachten werd gemeld dat fietsers zowel aan het licht, als in het midden op de oversteek nauwelijks plaats vonden om veilig te wachten. Totaal onoverzichtelijk, was de conclusie. Wat zou helpen, vroegen we vier jaar geleden? Een fietsonderdoorgang, werd gesuggereerd.

Wat is er veranderd na vier jaar?

Het goede nieuws is dat er momenteel gewerkt wordt op deze plek. Het slechte nieuws is dat het alleen gaat om de Sint-Lievenstunnel, die een opknapbeurt krijgt.

‘Maar voor de fietsinfrastructuur verandert er niets', zegt Syryn. ‘Al hebben we ook hier in de afgelopen jaren toch ook aanpassingen doorgevoerd. Om te beginnen hebben we een detectiesysteem geïnstalleerd dat fietsers langer groen geeft. Om het probleem met de automobilisten op te lossen, zijn er gele knipperlichten geplaatst die aan gaan wanneer de fietsers groen hebben. En we zijn momenteel aan het onderzoeken of we de rechterrijstrook op het stuk naar de snelweg kunnen schrappen. Daar zou dan een uitstulping kunnen komen, waardoor de fietsers minder rijstroken moeten kruisen.'

Een onderdoorgang aan de Sint-Lievenspoort zelf is onmogelijk, zegt Syryn, ‘want dan komt de doorvaartbreedte in het gedrang. Wel werken we met de projectontwikkelaar van Bellevue aan een plan om een brug te leggen vanaf de Filips de Goedekaai. Dat zou voor de mensen die naar Ledeberg fietsen, toch al een betere oplossing zijn. Alleen is het nu nog onmogelijk om te zeggen wanneer die brug er kan komen.'

3. ANTWERPSESTEENWEG

De leerlingen van het Sint-Janscollege aan Oude Bareel moeten langs een smal fietspad naar school, op een punt waar de Antwerpsesteenweg vier rijstroken telt. Een afscheiding is er niet, de staat van het fietspad is er de afgelopen vier jaar zeker niet op verbeterd. Twee keer één rijstrook en een maximumsnelheid van 50 in plaats van 70km/uur, vroeg de directeur toen. En veilige oversteekplaatsen.

Wat is er veranderd na vier jaar?

We hadden dezelfde foto uit 2008 opnieuw kunnen gebruiken. Verderop richting Gent zijn eilanden opgeworpen om veiliger te kunnen oversteken. ‘We hebben het voorstel destijds bekeken, maar minder rijstroken bleek niet mogelijk. Dat zou capaciteitsproblemen geven', zegt Syryn. ‘Wel hebben we het kleine straatje afgesloten dat naar de kerk leidt, omdat er klachten waren dat auto's daar te snel kwamen aangereden. Dat de fietspaden langs de Antwerpsesteenweg veiliger kunnen, zien we ook wel. Maar hier hebben we geopteerd om die vanaf de Dampoort aan te pakken. En het zag er naar uit dat we daar snel werk van zouden kunnen maken, maar nu hebben we vernomen dat TMVW van de gelegenheid gebruik zou willen maken om een gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen. Maar dat is veel ingrijpender en dan moet er weer meer overleg zijn met alle betrokken partijen.'

Syryn benadrukt dat het Vlaams Gewest de zwarte punten in Gent niet vergeet. ‘We hebben net de Kortrijksesteenweg achter de rug, de Brugsevaart volgt in 2013. Intussen wordt volop aan oplossingen gewerkt en maken we plannen. Maar omdat er vaak veel partijen betrokken zijn en er lange procedures lopen, kan er een hele tijd overgaan vooraleer veranderingen echt zichtbaar worden.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio