Windmolenpark Bogaarden in cijfers

6 turbines: elke windmolen is 100 meter hoog. De wieken zijn 52meter lang.

39 decibel: initiatiefnemer Enervest wil het geluid van de windmolens beperken tot 39decibel.

1 windmeetmast: naast de zes windmolens wil Enervest aan het Hof ten Bos ook een tijdelijke windmeetmast van 80meter hoog bouwen om windmetingen te doen. Na twee à drie jaar zou deze mast opnieuw verdwijnen.

Binnenkort wordt de bouwvergunning aangevraagd. Als alles meezit, betekent dit dat de bouw van de windmolens in 2012 zou kunnen starten. Na een jaar zou het project voltooid moeten zijn.

Opmerkelijk is dat Enervest al een overeenkomst heeft met de vzw PajoPower, een vereniging van burgers uit Pepingen die mee willen participeren in windenergie. PajoPower zal één van de zes windmolens kopen en daarna zelf de groene energie leveren en verkopen. Wie wil, kan aandeelhouder worden en krijgt dan elk jaar een dividend uitgekeerd. De winst die overblijft wordt opnieuw geïnvesteerd in duurzame projecten.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio