Speling bant St.-Jozefschool uit gemeenschap

GENK - De scholengemeenschap ‘De Speling' heeft op een beheerraad beslist om de vrije basisschool Sint-Jozef uit de scholengroep te zetten. Volgens De Speling betaalt het schoolbestuur haar lidgeld al een tijdje niet meer.

De Speling overkoepelt nog vijftien katholieke basisscholen in Genk, maar op de laatste raad van bestuur werd er beslist om niet meer door te gaan met de basisschool Sint-Jozef. ‘Aan de basis van de uitsluiting liggen twee redenen', zegt Gerd Beckers, coördinerend directeur van de scholengemeenschap De Speling. ‘Het schoolbestuur van de Sint-Jozefschool weigert haar lidgeld te betalen. Leden die geen lidgeld betalen, kunnen niet langer deel uitmaken van de club. Iedereen moet zich aan dezelfde regels en afspraken houden. Verder is een aantal pedagogische projecten nog steeds niet betaald voor een aanzienlijke som en dat kunnen we niet blijven goedkeuren. Daarom hebben we beslist om verder te gaan zonder de Sint-Jozefschool.'

Maar de voorzitter van het schoolbestuur van Sint-Jozef, Jos Seré, heeft naar eigen zeggen voldoende redenen om niet te betalen. ‘Wij zijn gewoon niet akkoord met de werking van de vzw. Als schoolbestuur maken we deel uit van de raad van bestuur van De Speling, maar we kregen nooit inzage in de financiële verslagen', zegt Seré.

‘Toch stellen wij ons veel vragen bij de financiering van bepaalde projecten. Zo werd er een aardige som betaald voor een bijeenkomst van de schooldirecteurs in Zolder. Een ander voorbeeld is de kostprijs voor een verslag van een taaltraject: 48.000euro. Elk jaar wordt er 11.000euro betaald voor een boekhoudkundig programma, maar we vragen ons af waarom. De scholengemeenschap gebruikt geld van de scholen en dat kan niet.'

Volgens Gerd Beckers van De Speling wordt de financiering in eer en geweten geregeld in functie van de kinderen van de scholen.

De uitsluiting van de vrije basisschool kan zware gevolgen hebben voor de school. ‘Het kan zijn dat we een aantal lesuren verliezen voor kinderen met een achterstand', zegt Seré. ‘Op termijn zou dat betekenen dat twee jobs in het gedrang komen en dat we naar oplossingen moeten zoeken om extra begeleiding te kunnen geven. Maar we zijn naar de rechtbank gestapt om de ontbinding van De Speling aan te vragen.'

De directie en de leerkrachten van de Sint-Jozefschool betreuren de huidige gang van zaken. ‘We zijn niet echt gelukkig met de manier van communiceren van onze voorzitter', zegt Christa Raes, directrice van de Sint-Jozefschool. ‘Er zijn al een hele tijd strubbelingen tussen onze voorzitter en De Speling, maar wij staan machteloos. Het is een spijtige beslissing, want de scholengemeenschap was een meerwaarde voor onze school.' (RGG)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio