Veel bezwaren tegen nieuwe verkaveling aan Gaversesteenweg

'Bunker moet blijven'

'Bunker moet blijven'

De historische bunker staat vlak bij het huis van Joost Declercq. Frederiek Vande Velde Foto: © Frederiek Vande Velde

MERELBEKE - Buurtbewoners, erfgoed- en natuurliefhebbers protesteren tegen een geplande verkaveling aan de Gaversesteenweg. Hun voornaamste klacht is dat door dit bouwproject een oude bunker zou moeten worden afgebroken.

De geplande verkaveling bestaat uit vijf loten. Op één ervan staat een oude bunker uit de jaren '30. 'Deze maakt deel uit van de zogenaamde bunkergordel van het bruggenhoofd Gent, die reikt van in Kwatrecht tot in Astene. Zes van deze bunkers bevinden zich op het grondgebied van Melsen en zijn nog allemaal intact', zegt buurtbewoner en architect Joost Declercq. 'De bunker waar het hier om gaat, bevindt zich op minder dan vijf meter van mijn woning, gewoon in het veld. Er groeit nu maïs rond.'

De man wil als lid van de werkgroep Erfgoed Melsen voorkomen dat het bouwsel verdwijnt. 'En er spelen ook persoonlijke belangen mee', zegt hij. 'De bunker heeft wanden van 130cm dik en die zijn voorzien van zes bewapeningsnetten. De afbraak zal dan ook een hele opgave zijn en zwaar materieel vergen. De kans dat mijn eigen woning hierbij schade oploopt, is zeer reëel.'

Erfgoed

Declercqs grootste bekommernis is echter het behoud van het bouwsel als cultuurhistorisch erfgoed. 'De bunkergordel is in de regio een van de belangrijkste getuigen van de twee Wereldoorlogen. Doordat de bunkerlinie markant in het landschap aanwezig is, vormt ze een belangrijk herkenningspunt tussen het verstedelijkte gebied rond Gent en de Zwalmvallei. Dat biedt ook toeristische perspectieven. Ik denk aan een nieuwe wandel- of fietsroute.'

Volgens Declercq ligt de bunker aan de Gaversesteenweg op een locatie die door de Vlaamse Landmaatschappij aangeduid werd om te dienen als groencorridor tussen de Scheldevallei en de Makkegemse Bossen. Die corridor realiseren, is een van de doelstellingen in het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

'Het is eigenlijk nog de enige open plek waar zoiets kan en waar je de Scheldevallei kunt koppelen aan enkele groene villatuinen die uitgeven op het open landschap en het natuurgebied van de Molenbeek. De bunker kan dan perfect fungeren als vleermuizenschuilplaats. Het verwondert mij niet dat ondertussen ook de Bond Beter Leefmilieu wakker schoot en een bezwaarschrift indiende.'

De gemeentelijke erfgoedcommissie volgt de zaak met argusogen en zal de afbraak sowieso negatief adviseren. Zij baseren zich hierbij onder meer op de opzoekingen van Luc Van de Sijpe, een industrieel ingenieur die met zijn sitewww.bunkergordel.be voor het behoud van de hele gordel ijvert. Declercq: 'Hij vond al gehoor bij verschillende gemeenten. Waarom zou Merelbeke dan deze relicten verloren laten gaan?'

Schepen van Stedenbouw Pascal Rousseaux zegt dat het schepencollege de verkavelingsaanvraag nog moet bekijken. 'Het openbaar onderzoek is net afgelopen. Ik heb gezien dat er bezwaarschriften zijn. Ik kan de mensen verzekeren dat wij ook met de adviezen van de erfgoedcommissie rekening zullen houden', verzekert hij.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio