Veelbesproken arrest van KI is kaakslag voor onderzoeksrechter

Adriaenssens krijgt dossiers terug

Adriaenssens krijgt dossiers terug

Foto: nb archief

Onderzoeksrechter Wim De Troy moet alle 475 dossiers die hij in beslag nam bij de Commissie Adriaenssens, teruggeven. Dat staat in het veelbesproken arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dat het gerecht nu al wekenlang geheim probeert te houden.

Het arrest van 13augustus is niet minder dan een kaakslag voor onderzoeksrechter De Troy. Die is volgens de KI tijdens 'operatie Kelk' -voor een deel- buiten zijn boekje gegaan.

De Troy deed twee zaken toen hij op 24juni met groot machtsvertoon zijn onderzoek naar een doofpotoperatie binnen de Kerk in gang trapte. Eerst viel hij binnen in het bisschoppelijk paleis in Mechelen en bij kardinaal Godfried Danneels. De daar in beslag genomen documenten mogen in het gerechtelijke dossier blijven - voorlopig, want op 7september wordt daarover een nieuwe beslissing genomen.

Daarnaast hield De Troy ook een huiszoeking bij de Commissie Adriaenssens in Leuven, het orgaan dat binnen de Kerk misbruik door geestelijken behandelde. De Troy nam 475 dossiers mee: getuigenissen van misbruikte slachtoffers die vertrouwelijk hun verhaal hadden gedaan. Blijkbaar had De Troy geen vertrouwen in de Commissie en oordeelde hij dat ze wel eens deel van de doofpot kon zijn. Hij trad daarmee eerdere afspraken tussen het gerecht en Adriaenssens met de voeten.

Furieuze reactie

De slachtoffers reageerden furieus, vooral omdat de vertrouwelijkheid van de dossiers geschonden was. Het Brusselse parket-generaal, dat een kritisch oog op het onderzoek van De Troy moest houden, liet ook al weten dat dit in hun ogen onwettig was.

Nu blijkt dat De Troy hierover ook door de KI scherp op de vingers is getikt. 'De getuigenissen zijn onterecht meegenomen', oordeelde de Kamer. 'De onderzoeksdaden waren buiten proportie en worden vernietigd. De dossiers moeten worden teruggeven.' De motivering van de KI is eenduidig: 'De impact van de onderzoeksdaden stond niet in verhouding tot het doel dat het onderzoek nastreefde.'

Geen bewijsmateriaal

De dossiers kunnen niet worden gebruikt als bewijsmateriaal. Ze moeten worden teruggegeven, al is dat voorlopig theoretisch: de Commissie Adriaenssens heeft zichzelf opgedoekt.

'Een groot deel van de slachtoffers zal gerustgesteld zijn', reageert Adriaenssens. 'We hadden 70procent van hen schriftelijk gevraagd wat zij wilden dat er met de dossiers gebeurde. Ongeveer twee op de drie slachtoffers wilden niet dat hun verhaal bij Justitie raakte. Zij zullen tevreden zijn. Een op de drie wilde echter wél dat het gerecht hun klacht zou onderzoeken.'

'Dat de onderzoeksrechter de dossiers nu moet teruggeven, betekent niet dat die klachten nooit meer bekeken kunnen worden door het gerecht', zo klonk het gisteravond bij het Brusselse hof van beroep. De KI heeft een vernietiging van de onderzoeksdaden bevolen, niet van de stukken. Alleen De Troy mag ze niet meer gebruiken voor zijn onderzoek. De slachtoffers kunnen nog steeds persoonlijk naar het gerecht stappen en een klacht indienen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees