Minstens 750 arbeidsplaatsen op nieuwe site

Aanleg bedrijventerrein Woestijne start eind dit jaar

Aanleg bedrijventerrein Woestijne start eind dit jaar

De computersimulatie toont hoe het bedrijventerrein Woestijne er binnen enkele jaren zal kunnen uitzien.mye Foto: © Erwin Mynsberghe

AALTER - Bijna vier jaar na de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt er eind dit jaar begonnen met de aanleg van het industrieterrein Woestijne aan het kanaal Gent-Brugge.

Niks dan blije gezichten dinsdagavond in het Aalterse gemeentehuis waar het gemeentebestuur samen met partner Waterwegen en Zeekanaal de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein eerst aan de pers en daarna aan de inwoners toelichtten.

Die plannen worden na jaren van ontwerpen heel concreet. Zo wordt eind 2010 naar voor geschoven als het tijdstip waarop de echte werken kunnen beginnen.

'Dan starten we met het aanleggen van de 50 meter brede groenbuffer om het industrieterrein te scheiden van de bewoning in Aalterbrug', aldus Waterwegen en Zeekanaal.

'Daarna worden de grachten verlegd en in april van 2011 beginnen we met de wegen- en rioleringswerken die eind dat jaar moeten gerealiseerd zijn. Ten vroegste eind 2011 starten de werken voor de brug over het kanaal die minimaal zes maanden zullen duren. Die brug is nodig voor de ontsluiting van het terrein. Het huidige archeologisch onderzoek is ook zodanig getimed dat dit niet voor vertragingen kan zorgen.'

Boomgaard

Het bedrijventerrein zal ingedeeld worden in zones. De bedrijven langs het kanaal zullen watergebonden activiteiten moeten ontplooien. De bedrijven langs de Urselweg zullen deze vereiste niet moeten hebben. Ongeveer in het midden ligt de site Woestijnegoed die een complementaire functie zal krijgen samen met een boomgaard. 'Langs het kanaal komt er ook een regionaal overslag centrum waar andere bedrijven gebruik kunnen van maken om schepen te laden of te lossen', klinkt het.

Het is ook de bedoeling om het bedrijventerrein zo energieneutraal te maken. 'Er is vier hectare voorzien voor een CO2-neutrale energiecentrale', verduidelijkt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). 'Die centrale zou werken met korte omloophout en in de warmte die daar van vrijkomt is bijvoorbeeld Campina zeer geïnterresseerd omdat ze dit nodig hebben om bepaalde melkproducten te pasteuriseren.'

Hoste schat het aantal arbeidsplaatsen die het terrein zal creëren op zo'n 750. 'Daarbij gaat het om echte jobs en geen nepbanen', zegt hij. Is er al interesse vanuit de bedrijfswereld om er een vestiging neer te poten? 'Momenteel is dit economisch niet zo simpel, maar er zijn discrete contacten', zegt Hoste.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio