Rechter verwerpt eisen van Wiloo

OOSTENDE - De eis van vzw Wiloo om een dwangsom van 10.000 euro op te leggen aan het Vlaams Gewest per milieuovertreding door de Oostendse luchthaven, is afgewezen.

De rechter in kort geding heeft beslist dat die eis ongegrond is. Maar de actiegroep Wiloo, die opkomt voor de belangen van de omwonenden van de luchthaven, noemt de verwerping geen nederlaag.

‘Het doel van deze rechtzaak was tweeledig', verduidelijkt voorzitter Jacques Denecker van Wiloo. ‘Enerzijds wilden we de luchthaven verplichten om het aanvliegen en opstijgen over de stad zoveel mogelijk te vermijden en te kiezen voor een aanvliegroute over zee. Dat wordt zo opgelegd in de milieuvergunning. En net toen we naar de rechtbank stapten, heeft de luchthaven zich in regel gesteld met de vergunning, waardoor de uitspraak van de rechter er wat dat betreft niet meer toe deed. We hadden onze slag al thuis.'

De tweede doelstelling was om het aantal vliegbewegingen van kleine vliegtuigen onder de zes ton te beperken tot 32.000, eveneens zoals de vergunning oplegt. ‘Volgens het overheidsbedrijf Belgocontrol waren dat er in 2008 ongeveer 62.000, overvliegende toestelletjes inbegrepen. Maar volgens de rechtbank tellen die niet mee, wat wij ten zeerste betreuren. De rechtbank houdt enkel rekening met de vliegtuigjes die landen of opstijgen. Wat dit betreft moeten we ons nu beraden over eventuele nieuwe stappen.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio