,,Dokters én patiënten slachtoffer van Kafka''


,,De overheid is zo streng geworden dat almaar meer zieken en gehandicapten door de mazen van het net vallen.'' Dokters klagen steen en been over de administratie en strenge normen die hen het werken moeilijk maken, en waardoor vooral patiënten niet de terugbetaling krijgen die ze verdienen. Drie voorbeelden illustreren de kafkaiaanse toestand.

Een zevenjarige patiënt onderging al 17 ingrepen om zijn been zo goed mogelijk te herstellen en gelijk te maken met zijn gezonde been. Een intensieve kinesitherapie moet zijn vervormde en gedeeltelijk verlamde spieren versterken.

Maar die kine wordt niet terugbetaald. Volgens de letter van de wet moet het been volledig geamputeerd zijn of volledig verlamd, om kinesitherapie terug te betalen. ,,De adviserend geneesheren van het ziekenfonds konden alleen maar bevestigen dat ze van overheidswege verplicht worden de wet naar de letter toe te passen wegens besparingen'', zegt de behandelende arts, Mark Lissens uit Arendonk. ,,Het is heel ver gekomen als er al geen geld meer is om deze zieken en gehandicapten de meest noodzakelijke zorgen te geven.''

,,Elke dag aanhoren huisartsen de klachten van patiënten over de terugbetaling van hun cholesterol-pillen '', zegt dokter Piet Vanden Bussche van het Vlaams Huisartsen Parlement. ,,De administratieve rompslomp en de ronduit onwetenschappelijke regelgeving beletten een correcte terugbetaling. Huisartsen op huisbezoek moeten een telefoonboek aan extra papieren meezeulen, om het juiste formulier te kunnen invullen. Welgestelde zieken kunnen uiteindelijk wel de medicatie uit eigen zak betalen. Maar mindergegoede patiënten moeten noodgedwongen hun vaak levensbelangrijke behandeling stopzetten.''

,,Huisartsen zien zich zo geplaatst voor een verscheurende keuze: valsheid in geschrifte plegen om de administratie te omzeilen, of toch maar de wet volgen, met zware risico's voor hun patiënten.''

Patiënten met botontkalking krijgen alleen geneesmiddelen terugbetaald als hun kalkgehalte op vier wervels onder een bepaalde drempel is gedaald. Het probleem is dat een van die wervels vaak is aangetast door artrose, waardoor het kalkgehalte te hoog blijft. ,,Ze moeten deze dure medicijnen dan maar zelf betalen'', klaagt dokter Lissens. ,,Voor de massa's antibiotica, antidepressiva of kalmeermiddelen geldt geen enkele beperking. Die worden sowieso terugbetaald, zonder toelating van het ziekenfonds. Deze ingreep dient andermaal alleen om te kunnen besparen. Maar dan zou men beter in de eerste plaats de misbruiken aanpakken, in plaats van correcte en eerlijke mensen te straffen.''

Telkens klagen de artsen over de strenge en soms absurde eisen die de overheid oplegt aan de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen. Die moeten controleren of de aanvragen tot terugbetaling goedgekeurd mogen worden, maar volgens dokters worden ze onder druk gezet om de overheidspolitiek te kunnen uitvoeren. ,,Stop deze kafkaiaanse toestand', zegt voorzitter Vanden Bussche van het Vlaams Huisartsen Parlement. ,,Geef artsen het vertrouwen, de middelen en de mogelijkheid om hun patiënten beter te verzorgen. Stop de geldverslindende en onwerkbare administratie. Wij begrijpen het niet meer.''

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S