De Clercq begeestert VLD-congres


Met een overdonderende en emotionele toespraak heeft

Willy De Clercq (76) op het VLD-congres het pad geëffend voor Guy Verhofstadt. Een meerderheid van liefst 83 procent besliste zaterdag om van het migrantenstemrecht geen

regeringscrisis te maken.

door Peter DE BACKER

,,Ik heb het in mijn lange carrière in de PVV nooit mogen meemaken dat de Vlaamse liberalen zowel de federale als de Vlaamse premier mochten leveren'', sprak De Clercq de 1.900 congresgangers toe. Hij bezwoer hen om die voordelige situatie niet zomaar te grabbel te gooien. ,,Want als u nu die resolutie van de Antwerpse Jong-VLD goedkeurt, stemt u niet alleen het hoofd van de partij weg, maar ook de premier. En dan stort u onze partij in de allerdiepste crisis. Dat gaan we onze tegenstanders toch niet cadeau doen?''

Guy Verhofstadt raakte tot tranen toe bewogen door de woorden van zijn ,,politieke vader''. In een gloedvol betoog verdedigde Verhofstadt zijn beleid en kon hij zijn aanhang overtuigen dat het de moeite loont om in de regering te blijven. ,,Onze kiezers zouden het ons nooit vergeven dat we de regering laten vallen over een symbooldossier.''

Annick De Ridder van Jong-VLD-Antwerpen, die er het hardst had op aangedrongen om van het migrantenstemrecht een regeringszaak te maken, legde zich na de stemming sportief neer bij haar nederlaag. De Ridder oogstte veel bijval op het congres, en wordt door sommige al omschreven als de ,,Inge Vervotte van de VLD''.

Hugo Coveliers legt zich veel minder makkelijk bij zijn nederlaag neer. ,,De meerderheid van ons congres opteert om aan de macht te blijven. Wel, iedereen heeft het recht zich te vergissen'', liet de Antwerpenaar zich gisteren ontvallen. Hij maakt zich - alweer - boos op Karel De Gucht omdat die in De Zevende Dag had verklaard dat het verzet van ,,de Hugo Coveliersen'' zeer te relativeren valt, gezien de uitslag van het congres. ,,Dat De Gucht zo reageert is klein, en ontgoochelt me'',zegt Coveliers.


Referendum
De eeuwige dwarsligger eist bovendien dat de partijtop ervoor zorgt dat er een referendum komt over het migrantenstemrecht. ,,Een resolutie in die zin is op ons congres quasi unaniem goedgekeurd.'' Hoe onrealistisch dat ook mag zijn, Coveliers wil dat het bovendien snel gaat, ,,want het heeft natuurlijk geen zin om de bevolking nog te bevragen als het migrantenstemrecht al is goedgekeurd.''

Karel De Gucht noemt de vraag van Coveliers ,,intellectueel oneerlijk''. ,,In de drie resoluties die op ons congres zijn goedgekeurd, zit een hiërarchie: dat we in de regering blijven is de allereerste prioriteit. Het zou goed zijn, dat Coveliers zich daarbij neerlegt.''

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S