Op zoek naar 11.140 wooneenheden voor ouderen


Vlaams parlementslid Sonja Becq (CD&V) wil vandaag in de bevoegde commissie van minister van Welzijn Adelheid Byttebier (Groen!) vernemen hoe het komt dat de Vlaamse regering de doelstellingen inzake (woon)zorg voor senioren niet heeft gehaald. • U stelt dat er in Vlaanderen op termijn maar liefst 11.140 wooneenheden voor ouderen te kort zullen zijn. Hoe komt u aan dat cijfer?
 • Sonja Becq: ,,Ik heb de bevolkingsprognoses naast de te verwachten evolutie van de opvangcapaciteit voor senioren gelegd en een rekensommetje gemaakt. Het is maar een van de afwijkingen van het paarsgroene beleid in Vlaanderen: er wordt een hoop leuks afgekondigd maar aan de meest essentiële beleidsterreinen wordt veel te weinig aandacht, geld en energie besteed.'' • U zegt dat in minstens veertig steden en gemeenten nood is aan een rusthuis met zestig of meer flats waar senioren terecht kunnen. Haalt de Vlaamse regering de door haar naar voren geschoven doelstellingen niet?
 • ,,Nee, bijlange niet. Het gebrekkige beleid heeft er bovendien toe geleid dat niemand in de sector precies weet waar iedereen aan toe is. Kandidaat-investeerders in commerciële rusthuizen aarzelen om projecten op gang te trekken. Ook vzw's vechten tegen onduidelijkheid. Personeel en dienstverlenende bedrijven opereren in een niemandsland. Als we niet uitkijken, laait de witte woede binnen de kortste keren weer hoog op. Er is geeneens een degelijk zorgdecreet dat een richtsnoer voor de komende jaren moet zijn! Die onduidelijkheid moet zo snel mogelijk de wereld uit.'' • U bedoelt: wanneer CD&V na 13 juni 2004 in de regering zit.
 • ,,Mijn partij is zich ervan bewust dat er lijken uit de kast zullen vallen, dat vijf jaar paarsgroen het Vlaamse financiële huishouden geen goed heeft gedaan. Wanneer de kiezer ons een mandaat geeft, zullen we er alles aan doen de situatie zo snel mogelijk recht te trekken. Wij willen niet dat Vlaanderen een wachtland wordt, wachten op een woning, wachten op zorg, wachten op een plek voor een gehandicapt kind.''


  ,,Geen doortastend beleid''


 • Is een te kopen of te huren wooneenheid het enige, zaligmakende alternatief voor ouderen? De meesten van hen willen liefst zo lang mogelijk thuis worden verzorgd. Maar ook dat kost een bom geld.
 • ,,Tussen belastingverlaging en alles is gratis, loopt nog een heel ander, veel degelijker spoor. Geld vrijmaken voor dat wat voor een grote meerderheid van de bevolking van het allergrootste belang is. Thuiszorg is een van die vitale bekommernissen.'' • Straks bent u het nog helemaal eens met SP.A-minister Renaat Landuyt! Die stelt dat er op Welzijn vier jaar tijd is verloren gegaan.
 • ,,Ik ben het met hem eens maar ik ben ook boos. Want het geeft geen pas dat het vier jaar duurt vooraleer een paarse coalitiepartner daar achter komt. CD&V zegt al van bij de start van deze Vlaamse regering dat een anticiperend ouderen- en zorgbeleid een kerntaak voor de overheid is. Mieke Vogels, de voorganger van Byttebier, heeft dure studies en eindeloze vergaderingen achter de rug. En wat blijkt? Van enig doortastend beleid is geen sprake. Het zorgdecreet is op de lange baan geschoven. Afspraken tussen alle spelers op het terrein zijn nauwelijks of niet gemaakt. Terwijl duizenden ouder wordende Vlamingen zich grote zorgen maken over huisvesting en zorg.''


  ,,Ouderen willen zekerheid''


 • Meer zelfs: een seniorenflat met enig comfort is voor heel veel Vlamingen onbetaalbaar.
 • ,,Het gaat hier eigenlijk maar om één woord: zekerheid. Ouder wordende mensen willen weten waar ze aan toe zijn. En wat een en ander aan kosten met zich mee zal brengen.'' • Is betaalbare (woon)zorg voor u de inzet van de Vlaamse verkiezingen van 13 juni 2004?
 • ,,CD&V zal het niet over de Olympische Spelen van 2016 hebben. Wij hameren op dat wat iedereen morgen aanbelangt.''

  Corrigeer

  POPULAIRE VIDEO'S