Slachtoffers partnergeweld niet meer dubbel gestraft

MISHANDELDE VROUW MOET IN EIGEN HUIS KUNNEN BLIJVEN

Brussel -
LACHTOFFERS van partnergeweld moeten in afwachting van een echtscheiding in de echtelijke woonst kunnen blijven. Dat voorstel legt de minister voor Gelijke Kansen, Laurette Onkelinx (PS), voor aan de ministerraad. ,,Nu voelen mishandelde vrouwen zich dubbel gestraft: door het geweld en door het feit dat de man en niet zij in de woning blijft.''

In vluchthuis De Oude Burelen in Maasmechelen zien ze het wel vaker gebeuren: een vrouw heeft na jaren alle moed bijeengeraapt om de man die haar als boksbal gebruikt te verlaten, en toch keert ze naar hem terug. ,,Bij ons gebeurt dat bij een derde van de mishandelde vrouwen'', zegt coördinatrice Danielle Boelen.

,,Ze moeten plots zorgen voor een inkomen en een woning voor zichzelf en de kinderen. Maar deze vrouwen werden vaak niet alleen sociaal geïsoleerd door de partner, ze zijn ook financieel afhankelijk gemaakt. De huur is hoog, het OCMW-inkomen beperkt. Ze redden het niet en gaan, tot ongeloof van vrienden en familie, terug naar huis.''

De helft van de gevluchte vrouwen in De Oude Burelen heeft geen inkomen, een vijfde heeft er een via de partner, bijvoorbeeld onderhoudsgeld, nog een vijfde geniet een vervangingsinkomen, bijvoorbeeld van het OCMW. Wie niet teruggaat, komt terecht in te krappe huurwoningen, bij familie of in vluchthuizen. In De Oude Burelen loopt de gemiddelde verblijfstermijn al op tot acht maanden.


Dader
Voor slachtoffers van partnergeweld -- mannen maar veelal vrouwen -- zou het makkelijker en billijker zijn als ze (met kinderen) in de echtelijke woonst zouden kunnen blijven. ,,Uiteindelijk is de man de dader, maar het is wel de vrouw die vlucht'', zegt Boelen.

Sommige vrouwen willen niet in de woning blijven, omdat er te veel nare herinneringen aan kleven, of omdat ze vrezen dat de partner dan weet waar ze zijn. Velen willen wel blijven. Maar vrederechters en rechters in kort geding gaan niet vaak in op de vraag om als tijdelijke, dringende maatregel de mishandelde vrouw in het huis te laten wonen en de man te doen verhuizen, zegt Boelen. ,,Ook niet als er kinderen zijn. Dat de vrouw het huis heeft verlaten, speelt in haar nadeel. Zij moet maar een andere woning zoeken.''

Om dat te verhelpen heeft de federale minister voor Gelijke Kansen, Laurette Onkelinx, nu een wetsontwerp klaar dat ze in september aan de ministerraad voorlegt. Het slaat op de periode nadat het slachtoffer van partnergeweld het huis heeft verlaten en al dan niet een vraag tot echtscheiding heeft ingediend, maar vóór de echtscheiding is uitgesproken.

Tijdens die periode wil Onkelinx dat de mishandelde vrouw automatisch in de echtelijke woonst kan blijven, terwijl de man elders onderdak zoekt. De vrouw moet aan de vrederechter of de rechter in kort geding wel bewijzen van de mishandeling voorleggen: pv, doktersattesten, getuigenissen.

Na de echtscheiding wordt de woning meestal verkocht, en de opbrengst in het geval van gemeenschap van goederen tussen de partners verdeeld.

Onkelinx heeft ook een tweede voorstel klaar dat de strafmaat voor partnergeweld optrekt. Nu riskeert de dader twee weken tot zes maanden, Onkelinx wil er tot een jaar van maken. ,,Want voor straffen onder het jaar wordt geen aanhoudingsbevel uitgeschreven'', zegt woordvoerster Sara Vanderplaetsen. ,,Met de aanhouding kan men de man weghalen om de spiraal van geweld te stoppen.''

En komt er misschien meer aandacht bij het parket, zegt Danielle Boelen. ,,Ik heb hier een vrouw die vier keer klacht heeft ingediend bij de politie tegen haar gewelddadige partner. Ze werd vier keer geseponeerd.''

Maar een veroordeling en celstraf alleen kunnen geen remedie zijn, stelt Inge Dewil van de Stichting Pandora. ,,Nu is dadertherapie vooral weggelegd voor daders van seksueel geweld. Ik zou graag zien dat mannen die huiselijk geweld plegen, dezelfde behandeling kunnen volgen.''

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S