Gezondheid in gevaar door besparingen bij ziekenhuizen

Patiënt te snel naar huis


BRUSSEL -- Ziekenhuizen sturen hun patiënten vandaag zo snel naar huis dat hun gezondheid in gevaar dreigt te komen. Dat vrezen de professoren en artsen van het Raadgevend Comité Bio-Ethiek.Volgens het comité moet de overheid meer investeren in de zorgverlening thuis.

In 1985 verbleef een patiënt gemiddeld dertien dagen in het ziekenhuis. In 1996 was de ligduur geslonken tot negen dagen. Hij zal intussen nog korter zijn geworden.

Dat is niet noodzakelijk slecht. Door nieuwe medische technieken kunnen patiënten na bijvoorbeeld een galblaasoperatie al na enkele dagen naar huis. Vroeger was dat na enkele weken.

Maar de professoren en artsen van het Raadgevend Comité Bio-Ethiek vrezen dat de overheid de ziekenhuizen ertoe aanzet patiënten te snel naar huis te sturen: ziekenhuizen met een korte ligduur worden beloond, ziekenhuizen met een lange ligduur gestraft.

,,Meer en meer patiënten vragen zich af of ze het ziekenhuis niet te snel moeten verlaten en of de optimale kwaliteit van de behandeling niet in het gedrang komt'', luidt het. Volgens het Raadgevend Comité is de grens bereikt. ,,Indien de ligduur nog verder wordt ingekrompen, komt de gezondheid van een toenemend aantal mensen in gevaar. Het gaat dan vooral om mensen met een krap inkomen en een langdurige ziekte.'' Het comité pleit ervoor de gemiddelde ligduur tijdelijk te bevriezen.

Intussen moet de overheid de zorg buiten het ziekenhuis verbeteren. ,,Er moeten meer bedden komen in rust- en verzorgingstehuizen'', vinden de experts. ,,Bovendien is meer gelegenheid tot kortverblijf, nachtopname of dagverblijf nodig.'' Ook moeten ziekenhuisartsen hun patiënten beter volgen na hun ontslag uit het ziekenhuis. ,,Wat vlot verloopt in het ziekenhuis, doet het niet automatisch wanneer de patiënt thuis is.''

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S