Computertest voor 60.000 ambtenaren


Zestigduizend ambtenaren van de federale overheid moeten een test ondergaan om hun computer- vaardigheden aan te tonen. Wie slaagt, mag rekenen op een financiële bonus. Gebuisden moeten een aangepaste opleiding volgen.

De test is verplicht voor alle federale ambtenaren die kantooropdrachten hebben. In oktober worden de eerste proeven afgenomen, tegen midden 2004 moeten alle 60.000 betrokken werknemers gescreend zijn.

De computertest past in het kader van het Copernicusplan, de grote hervorming van de federale ambtenarij. De overheid wil de achterstand van haar werknemers inzake ICT-vaardigheden (informatie- en communicatietechnieken) ophalen. De evaluatie bestaat uit drie delen: een intern onderzoek naar technische vakbekwaamheid, een sociale gedragstest en het checken van de computervaardigheid.

Het departement Ambtenarenzaken van minister Luc Van Den Bossche (SP.A) bereikte over de test al een akkoord met de vakbonden. De aanbesteding van wie de test moet afnemen, is nu toegekend.

De ICT-test wordt opgesteld op basis van de zogenaamde ECDL-normen (European Computer Driving Licence), die ontwikkeld zijn door het Vlaamse computerbedrijf Smash en de Katholieke Hogeschool Kempen. Hij is zo opgesteld dat het niet uitmaakt met welke software de gebruiker werkt.

Het resultaat is een soort diploma waarin de opdrachtgever kan aflezen welke kennis en technieken de onderzochte ambtenaar heeft en welke niet. Als hij of zij een bepaalde computervaardigheid nodig heeft voor de job, zal die ambtenaar verplicht worden een aangepaste opleiding te volgen.

Corrigeer

MEER NIEUWS