Historicus Frans-Jos Verdoodt ziet in België nog veel kansarmoede

,,Daens is weer actueel''


Als priester Daens vandaag had geleefd, zou hij zien dat er nog werk aan de winkel was. ,,Door de globalisatie is het Daensisme weer actueel,'' vindt historicus Frans-Jos Verdoodt. Hij adviseerde regisseur Stijn Coninx bij het maken van dit sociale drama dat werd genomineerd voor een Oscar.

In Daens zul je geen foute namen, data, feiten, uitspraken of wendingen vinden. Frans-Jos Verdoodt haalde er alles uit wat historisch niet klopte: ,,Voor deze film is wel alles samengebracht in de figuren van Daens en Woeste, de voorzitter van de katholieke partij. Daarmee bedoel ik dat het Daensisme veel meer was dan de figuur van Adolf Daens.''

 • Was priester Daens dan geen pionier?
 • ,,Hij heeft wantoestanden aangeklaagd en heeft de strijd tegen de sociale onrechtvaardigheid een enorme duw in de rug gegeven. Daens was echter ook een uitgestoten priester die door zijn ruzie met het Vaticaan een enorme rem op die beweging heeft gezet. Zijn omgeving heeft gesmeekt dat hij van de kieslijst zou verdwijnen omdat er interessante mensen klaarstonden om het roer over te nemen.''


  Twee, drie auto's
 • Is Daens en zijn strijd nog actueel?
 • ,,Geschiedenis is nooit geschiedenis, zeg ik altijd. De problemen uit het Aalst van 1888 doen zich vandaag absoluut nog elders voor: kinderarbeid, kansarmoede, noem maar op. Van België beschik ik niet over cijfers, maar ik heb het idee dat kansarmoede bij ons niet vermindert. Integendeel, merk ik als ik in grote steden rondloop. Ik zie dat een bepaalde klasse steeds meer profiteert van de herverdeling van de rijkdom; mensen met twee of drie auto's. Ik val daarmee niet de sociale zekerheid aan of de overheid, maar de globalisatie heeft de problematiek van het Daensisme alleen maar geactualiseerd. De concentratie van het kapitaal, het overboord gooien van wat overbodig is: dezelfde thema's keren terug.''

 • Wordt er genoeg gedaan voor de sociaal kwetsbaren?
 • ,,Over de overheid spreek ik me niet uit. Het Priester Daensfonds doet verdienstelijk werk, maar het blijft voor een beperkte groep. Jaarlijks is er een Priester Daensdag voor mensen uit de vierde wereld, maar dat alles geeft me toch een dubbel gevoel. Het is heel goed wat daar gebeurt, maar bij de publieke opinie blijft het ver van hun bed.'' (TdL)

 • Daens , TV1, om 21.40 uur.
 • Corrigeer

  MEER NIEUWS