Uitspraak over nieuw proces op 6 juni

,,Vercauteren mag het vergeten''


Alex Vercauteren en Germain Daenen weten pas op 6 juni of ze een nieuw proces krijgen. Dan beslist het Antwerpse assisenhof of hun veroordeling voor de moord op veearts Karel Van Noppen wordt ingetrokken. Als het aan procureur Jean-Pierre Vanden Eede ligt, moeten ze zich niet veel illusies maken. ,,De kans dat uw veroordeling ingetrokken wordt, is even groot als de kans dat Eddy Wally de Elisbethwedstrijd voor piano wint.''

Vercauteren en Daenen willen een nieuw assisenproces omdat ze vorig jaar niet alle stukken uit het dossier aan de jury mochten voorleggen. De wet die hen dat verbood -- omdat de speurders procedurefouten hadden gemaakt -- is na het proces door het Arbitragehof vernietigd. Daarom moet ook de veroordeling worden ingetrokken, vinden de advocaten Hans Rieder en Bart De Geest.

,,De toenmalige assisenvoorzitter Edwin Van Fraechem wist dat daar vodden zouden van komen en heeft een beperkt gebruik van de vernietigde stukken toegestaan. Maar dat ging niet ver genoeg'', zei Rieder. ,,Het kan niet dat alle beklaagden in dit land zich zonder beperkingen kunnen verdedigen, terwijl Alex Vercauteren door een stupide wet de mond wordt gesnoerd. Of is Vercauteren misschien een tweederangsburger?''

Rieder pikte de kritiek niet dat hij het leed van de familie Van Noppen eindeloos blijft rekken. ,,Had men het proces -- zoals ik gevraagd heb -- verdaagd tot na de uitspraak van het Arbitragehof, dan was de zaak al lang van de baan. Als er iemand iets te verwijten valt, dan is het de politieke wereld en de gerechtelijke wereld die mijn cliënt zo vlug mogelijk wilde veroordelen.''


,,Ze hebben een moord begaan''
Volgens procureur Vanden Eede en advocaat Paul Quirijnen, die de kinderen van Van Noppen vertegenwoordigt, maakt Rieder geen enkele kans met zijn zoveelste procedureslag. ,,De vernietigde wet is nooit toegepast tijdens het proces en de jury heeft er geen rekening mee gehouden. Vercauteren en Daenen zijn niet gestraft op basis van een vernietigde wet, maar op basis van feiten. Ze zijn veroordeeld omdat ze een moord hebben begaan'', zeggen ze.

Daenen en Vercauteren, de opdrachtgevers voor de moord op Van Noppen, kregen het laatste woord. ,,We zullen ons nooit bij onze veroordeling neerleggen. We blijven vechten tot onze onschuld bewezen is.'' Ze lieten daarmee verstaan dat ze desnoods doorgaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Corrigeer

MEER NIEUWS